10–12% inimkonnast on vasakukäelised. Euroopa riikides on vasakukäeliste hulk 50 aasta jooksul peaaegu neljakordistunud, sest enam ei sunnita neid vägisi parema käega kirjutama. Tänapäeval tunnustab ühiskond vasakukäelisust kui inimese omapära. Vasakukäelistega püüavad arvestada õpetajad, tootearendajad, disainerid, kaupmehed jt.

Vasakukäelisus on aju eripära: vasaku- ja paremakäelised tajuvad ja töötlevad ümbrust erinevalt. Vasakukäelise juhtiv ajupoolkera on parem ja paremakäelisel vasak.

Eksperimentaalselt on tõendatud, et vasaku ajupoole pädevuses on abstraktne mõtlemine, detailide loogiline tõlgendamine ja rääkimine.

Parem ajupool ületab vasakut kompleksse mõtlemise võimes, ruumilisuse tajus ja keeruliste mittekeeleliste seoste mõistmises, akustiliste muljete töötlemises ja musikaalsuses. Mozart ja Beethoven olid vasakukäelised, nagu ka Bob Dylan, Jimi Hendrix, Paul McCartney, Phil Collins ja Ringo Starr.

Vasakukäelise ja paremakäelise võime tajuda ümbrust on erinev ning nad töötlevad ja võimendavad neid muljeid erinevalt. Seda põhjustab funktsioonide jaotus peaajus. Vasakukäelised on tundelisemad ja intuitiivsemad, neile on omased sümbolitest arusaamine ning suurem fantaasia- ja kujutlusvõime. Kuid suurem võib olla ka soodumus skisofreeniaks.

Kui väikelaps sööb vasaku käega, ei näita see muud kui kogenematust. Aga kui ta teeb seda õpetamisest hoolimata järjekindlalt ka kolmanda eluaasta teises pooles, on alust kahtlustada vasakukäelisust. Vasakukäelised lapsed õpivad kirjutama teisiti. Neil on kalduvus alustada tähtede kirjutamist n-ö tagumisest otsast. See aga sunnib neid kirjutamist sageli katkestama ja muutma pliiatsi liikumise suunda. Vasakukäeline vajab töölauale valgust eest või paremalt ja kiiresti kuivavat kirjutusvahendit, et käsi kirjutades ei määrduks ega ajaks kirjutatut laiali.

Tõelised katsumused tulevad lapse ja vanema jaoks esile aga siis, kui lapsel tuleb tööõpetuse tunnis heegeldada, kududa, õmmelda või saagida.

Paljud pedagoogid tunnistavad, et neil pole praktilisi oskusi, et õpetada vasakukäelistele lastele kudumist ja heegeldamist. Seetõttu nad lihtsalt loobuvad, selgus 2007. aastal Pilvi Kula tehtud uuringust. Selgus, et enamik õpetajaid polnud kuulnudki, et vasakukäelistele on spetsiaalsed töövahendid. Samal ajal tunnistasid pedagoogid, et aitavad neid lapsi meeleldi, kui on tagatud abi- ja juhendmaterjalid.

Miks üldse inimesed vasakukäelised on, sellest loe ka SIIT

Vasakukäeliste kohta loe pikemalt SIIT