Tunnustusauhind antakse välja viies kategoorias: „Lapse suur tegu“, „Aasta pere“, „Aasta tegu“, „Muutuste looja“ ja „Elutöö preemia“. Kutsume kõiki enda ümber tähele panema ka laste häid tegusid ning lastele hea kasvukeskkonna loonud peresid ja ootame nende esitamist auhinnale!

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on laste ja peredega seotud teemad isiklikud ja erilised. „Mõni teema on aga niivõrd eriline, et selle tegevuse mõjul on muutunud teiste inimeste elu. Tunnustusauhinnaga soovime esile tõsta just neid erilisi tegusid, mis on sisult suured ja tähenduslikud.“

Tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ algatajateks on kuus laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond ja Õiguskantsleri Kantselei. Ühiselt on häid inimesi ja ettevõtmisi tunnustatud juba kaks aastat.

Tunnustuse “Lastele ja lastega” 2015. aasta laureaadid:

Lapse suur tegu — Annabel Talts (oma koolis projekti “Kõik kiusamise vastu” algatamise ja eestvedamise eest)
Elutöö preemia — dr Adik Levin (kui üks silmapaistvamaid ning innovaatilisemaid laste tervise, heaolu ja õiguste eest seisjaid)
Muutuste looja — Irene Peterson (aastatepikkuse lastekaitsetöö eest. Eriline tunnustus kuulub talle asendushooldust vajavatele lastele asutuse asemel asendusperede leidmisel)
Aasta pere — perekond Kivisild (kui suur, sõbralik ja kokkuhoidev pere, kes on oma igapäeva toimetuste kõrvalt andnud tubli panuse ka kogukonna heaks. Emale-isale lisaks on peres kümme last)
Aasta tegu — MTÜ Peaasjad (vaimset tervist puudutava info ja abi kõigile Eesti lastele ja noortele läbi veebiportaali www.peaasi.ee kättesaadavamaks muutmise ning vaimse tervise probleemidega seotud häbimärgistamise vähendamisele suunatud ettevõtmiste eest)
Eripreemia — Ilon Wikland (kui armastatud kunstnik, kes on oma pikaajalise ja pühendunud loomingulise tegevusega mõjutanud mitmeid põlvkondi lapsi ning kelle kõikides ettevõtmistes on esikohal lapsed ja lapsekesksus)

Tunnustuse “Lastele ja lastega” 2014. aasta laureaadid:

Lapse suur tegu — Jaagup Hinn (teise lapse märkamise ja erilisel viisil abistamise eest)
Elutöö preemia — Leelo Tungal (pikaajalise ja mitmeid põlvkondi lapsi mõjutanud tegevuse eest laste heaolu ja positiivse arengu väärtustamisel ning laste ja peredega seotud teemade nähtaval hoidmise eest ühiskonnas)
Muutuste looja — Maire Riis (leinas lapsega perede heaks tehtud töö eest. Tema pikaajaline panus on mõjutanud avalikku arvamust lapse leina suhtes ja teinud selle ühiskonnale mõistetavaks)
Aasta pere — Perekond Mikk (suur ja ühtehoidev pere, kes on armastust muusika vastu põlvest põlve edasi andnud oma järeltulijatele ja paljudele teistele inimestele Eestis, unustamata seejuures ka kõige väiksemaid muusikasõpru)
Aasta tegu — Liilia Mänd (uuendusliku idee teostuse eest, millel on laialdane mõju lastele ja lastega peredele. Tema eestvedamisel valmis 2013. aastal „Ohutusraamat koolilapse vanematele“)
Laste ja noorte lemmik — lugemiskoer Susi ja Maarja Tali (pakuvad raamatukogudes lastele võimalust õppida ja harjutada lugemist turvalise ja hinnanguid mitteandva sõbraliku koera seltsis)

Tuletame meelde, et 2016. aasta auhinnale saab nominente esitada 15. aprillini õiguskantsleri kodulehel: http://oiguskantsler.ee/et/taotlus-tunnustusauhinnale.