Lastel paluti hinnata ka oma vanemate alkoholitarvitamist. „Pooled lastest vastasid, et nende isad tarvitavad alkoholi iganädalaselt, iga neljas laps vastas, et seda teeb ema. Kui lastel paluti hinnata iganädalase alkoholi tarvitamise kahjulikkust tervisele, leidis üle 90 protsendi, et see on kahjulik,“ lisas Sokk.

„Iga kolmanda vanema arvates võiks ennetustööga alustada juba alla 11-aastaste laste vanemate seas," tõdes Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Mariliis Tael-Öeren. Samuti leidsid vanemad, et esimest korda võiks laps alkoholi proovida 17-aastaselt. Võrdluseks – koolides peeti sobivaks vanuseks 15,5 eluaastat.

„Teadusuuringud on aina enam kinnitanud teadmist, et noorte riskikäitumise ennetamisel on ääretult oluline roll just lapsevanemal,“ rõhutab Mariliis Tael-Öeren. „Me saame järeldada, et tänu ennetusprogrammile on Eestis rohkem vanemaid, kes suhtuvad taunivalt laste alkoholitarvitamisse ning kes leiavad, et lapsed võiksid alkoholitarvitamisega hiljem alustada. Tõsi, laste käitumises me muutusi veel ei näinud, kuid hetkel tegelemegi programmi arendamisega, et seda täiustada vastavalt Eesti tulemustele.“

Laste ja lastevanemate käitumist ja hoiakuid jälginud uuring toimus paralleelselt lastevanematele suunatud alkoholiennetusprogrammi Efekt katsetamisega aastatel 2012–2015. Programmi eesmärk on anda lastevanematele uusi teadmisi ja arendada oskusi oma lapse alkoholitarvitamise ärahoidmiseks.