Kui lapsel on ülemäära suur hirm

  • hülgamise,
  • raske haiguse,
  • kriitika alla langemise,
  • eksimise ja seeläbi enda häbistamise,
  • mitte sobimise,
  • pisikute ees.

Lapse ärevus võib mõnikord ilmneda ka

  • keskendumisraskuste,
  • hüperaktiivsuse,
  • liigse muretsemise,
  • puuduliku eneseusuna.

Eelnevad näited käivad paljude laste kohta, ent leebemas vormis, mis ei pea tingimata tähendama, et nad kannataksid ärevuse all. Rõhutame, et ärevust väljendab liialdatud käitumine või paljude märkide koosesinemine.

Kui kahtlustad, et su laps kannatab ärevushäire all, pöördu arsti poole, kes saab suunata lastepsühholoogi või -terapeudi vastuvõtule.

Võta käsile üks asi korraga — sa saad sellega hakkama!


Foto: Pegasus