Aitab kohaneda
Eelkool annab võimaluse koolieluga kohaneda. Laps mõistab, et koolis vaheldub tund vahetunniga ning et tunnis toimub õppetöö, vahetund on aga puhkamiseks ja sõpradega mängimiseks.

Mitmekülgsed oskused
Eelkooli ülesanne on ka last mitmekülgselt arendada ja õpetada. Õppetöö sisaldab lugema, kirjutama ja arvutama õppimist, aga ka sotsiaalsete oskuste arendamist. Numbrite ja tähtede tundmise kõrval on sama olulised näiteks kuulamis- ja vaatlusoskus, suhtlemisjulgus, käeline osavus, eneseväljendus, jagamisoskus, toimetulek mitmesuguste emotsioonidega jpm.

Mängulisus ei kao
Eelkoolieas on mäng salavõti uute teadmiste ja oskuste juurde. Mäng kinnistab omandatu paremini, tekitades uudishimu ja koolirõõmu. Eakohane õppetöö toetab eelkoolis lapse loomulikku arengut.

Kindlustunne lapsevanemale
Eelkool annab vanemale kindlust ja tagasisidet, kas laps on valmis kooliteed alustama. Pelgalt lugemis- ja arvutamisoskusest koolis hakkama saamiseks ei piisa. Suur osatähtsus on lapse terviklikul arengul, õpihuvil ja soovil lahendada ka neid ülesandeid, mis nõuavad pingutamist.

Esimene samm lapsele, kes lasteaias ei käi
Eelkool on väga hea võimalus lapsele, kes ei käi lasteaias või on oma loomult raskemini kohanev. Mõtestatud ja mitmekülgne õppetegevus enne esimesse klassi astumist annab vajalikud teadmised ja oskused ning sellest tuleneva enesekindluse.