Kui Sinu lapse sündimise lugu on selline, mida tahaksid jagada, siis saada see aadressil perejalaps@delfi.ee, märkides juurde, kas võime kasutada avaldamisel Sinu eesnime või soovid kirjutada anonüümselt.

Enneaegselt ilmale tulnud lapse jaoks on kõikvõimalike tänapäevaste aparaatide kõrval samaväärselt oluline tema ema-isa lähedus ja hoolitsus.

Järjest rohkem tähtsustatakse lapse ja vanema nahk-naha kontakti ning vanemate rolli vastsündinu kosumisel.
Mida sügavamalt enneaegsena ja ebaküpsena laps ilmale tuleb, seda suurem võimalus on, et tal esineb edasises elus häireid kognitiivsetes funktsioonides: raskusi kõnes, õppimises ja suhtlemises. On tõestatud, et neil lastel, kes on intensiivravi jooksul saanud kosuda pere keskel, on need funktsioonid hiljem paremini arenenud.

Neile põhimõtele toetub ka Pelgulinna sünnitusmaja otsus rajada sünnitusmajja Eesti ja kogu Baltikumi esimesed vastsündinute intensiivravi perepalatid, kus terviseprobleemiga laps saab olla ööpäevaringselt oma vanematega koos, olles samal ajal sünnitusmaja personali hoolsa jälgimise all.

Eestis vajab 5-8% vastsündinutest abi intensiivraviosakonnas, s.o. 900-1000 last aastas. Erinevalt tervena sündinud beebidest eraldatakse intensiivravi vajavad vastsündinud veel tänapäevalgi oma vanematest hetkel, mil nad ilmavalgust näevad.

“Kingi pere” kampaania eesmärk on aidata kaasa sellise olukorra muutumisele Eestis, et ka enneaegsena ja haigena sündinud beebid saaksid esimesest elupäevast viibida seal, kus nad seda kõige rohkem vajavad – oma ema ja isa armastavas läheduses.

Teadusuuringud kinnitavad, et intensiivravi perepalatid on enneaegselt sündinud lapsele hindamatu väärtusega:

  • väheneb vastsündinule tehtavate meditsiiniliste protseduuride hulk
  • paraneb ravitulemus
  • lüheneb haiglas viibimise aeg
  • väheneb risk ema sünnitusjärgseks depressiooniks
  • tugevneb lapse ja vanemate vaheline side
  • märgatavalt paraneb lapse edasine areng ja ravivajadus
Foto: Kingi pere
Vaata ka: Kingi pere