EELK Perekeskuse mudeli protsess algab perevägivalla ja turvalisuse hindamisega Soome Löömata Liinis (Lyömätön Linja) väljatöötatud ankeediga. Intervjueerides pereliikmeid eraldi hindamaks neist igaühe abivajadust individuaalselt, moodustub tervikpilt pere olukorrast. Turvaline perevägivalla katkestamine saab alguse vundamendi loomisest: hindamine, reeglid, koostöösuhe, võrgustik ja meeskond ning turvaplaan ja koostööks kokkulepe.

Lisaks nõustamisele ja vanemluse grupile pakutakse oma lähisuhtes vägivaldselt käitunule tugigruppi. Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse poolt loodud Sisemise kindluse programm on kokku pandud erinevate rahvusvaheliste praktikate alusel. EELK Perekeskus monitoorib pidevalt tulemusi ning küsib osalejatelt ja nende partneritelt tagasisidet. Igale perele luuakse individuaalne turvaplaan.

Lapsevanemaid jõustatakse vastutama. Kui vanemad otsustavad jääda kokku, toetab EELK Perekeskus nende turvalist paarisuhet. Kui vanemad otsustavad minna lahku, siis on perenõustajate ülesandeks toetada turvalist lahutust nii, et lapsed ei kannataks ega ei jääks konflikti vahele. Vanemlikud suhted jäävad ju alles ka paarisuhte katkemisel — oluline on turvaliselt muuta lõppev paarisuhe vanemlikuks partnerluseks, hoides samal ajal lapse heaolu prioriteedina. Samuti saavad lapsed abi oma traumade käsitlemisel.

Viha, häbi või hirmu tundele reageerimine vägivallaga on alati valik ning vägivald oma iseloomult kasvatab vägivalda. Ainuke viis katkestada vägivalda on empaatia, kaastunne inimese suhtes — me saame jõustada tegema neid paremaid valikuid.

EELK Perekeskus teeb koostööd ministeeriumite ja omavalitsustega. Käesoleva aasta septembris käivituvad Tallinnas ja Tartus uued grupid. Kogemus näitab, et sellise tõhusa sekkumisega on võimalik perede elusid muuta. EELK Perekeskuse on avatud koostööks kõigiga, et arendada kvaliteetseid teenuseid üle Eesti luues lastele turvalist ja vägivallavaba kasvukeskkonda.

Artikkel ilmub projekti Hea nõu lastega peredele raames.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid