2017. aastal sai avalöögi MTÜ Igale Lapsele Pere fotoprojekt “Kus on kodu, mis on kodu…”.

EV100 raames ja koostöös fotograaf Maria Kruusenvaldiga panime aasta jooksul iga kuu kokku fotoseeria mõnest Eestimaa perest, kus kasvavad sünniperest ja -kodust ilma jäänud lapsed. See ei ole lihtsalt kalender ilusate laste piltidega. “Mis on kodu, kus on kodu“ — räägib läbi MEIE laste silmade sellest, et kodu ja pere on see koht, kuhu iga laps tahab ja peab kuuluma. Nende laste seljakotis on eriline lugu. Täna on neil kodu, mille on teinud eriliseks see perekond, kuhu nad nüüd kuuluvad.

2018. aasta alguses soovime EV100 puhul välja anda heategevusliku kalendri, samuti esitleda fotosid näitusel, mis hakkab aastatel 2018-2020 mööda Eestimaad ringi rändama.

Tahame selle fotoprojekti kaudu näidata, mida tähendavad kodu ja perekond lapsele — millised on Eestimaa erinevad kodud, kus lapsed, kellel võimalus perekonna toele mingil ajal katkes, nüüd kasvavad. Kuidas laps, leides uues peres endale selle, mida ta oma arenguks vajab — turvatunde, sulandub selle pere ja kodu keskkonda. Ainult perekonna toetuse kaudu on lapsel võimalik traumast ja hülgamisest taastuda — usalduse ülesehitamine, eneseusu taastamine, turvatunde juurde naasmine ja armastusega taasühinemine.

Eestimaa saab ainult siis kindlal sammul järgmisesse elusajandisse astuda, kui ta mõistab, et see, mis aitab tervendada lapsi, kes on jäänud ilma vanemlikust hoolest, on neid ümbritsevad inimesed, perekonnad, kes hindavad neid, mõistavad nende nõrkusi ja haavatavust ja kes on kannatlikud, aidates neid uute oskuste ülesehitamisel.

Eestis peab igal lapsel olema kodu ja perekond!

Vaata ka Hooandja projekti: “Mis on kodu, kus on kodu”