Siiski on eri vanuses kindlad tundemärgid, mille esinemine tõstab füsio­terapeudi silmis punase hoiatuslipu, andes märku, et last tuleks põhjalikumalt uurida.
Millised on need märgid 3-,6- ja9-kuuse lapse puhul, millised aastase?