Mänguterapeute koolitatakse Tartus Annely Sootsi koolituse tervisekoolis. Mänguterapeut ja koolitaja Sirli Kivisaar selgitab, et mänguteraapia on teraapiasuund, mis on mõeldud 3-16-aastastelastega tegelemiseks. Nagu nimigi vihjab, on mänguterapeudi peamiseks tööriistaks laste abistamisel mäng.

Erinevad mured

„Mänguteraapia sobib toetavaks teraapiaks paljude erinevate murede ja probleemide puhul. Näiteks võib sellest olla abi kolimisest tingitud elustiili häirumise, õnnetusjuhtumite, haiguse, leina ja paljude pereprobleemide puhul,” loetleb ta. „See võib tulla kasuks lastetele, kellel on erinevaid probleeme lasteaias, koolis, kodus või teistes eluvaldkondades toimetulekuga. Häid tulemusisaadakse ka vihaga toimetuleku ja kohanemisraskustega seoses.”

Kivisaar teab juhtumeid, mille tulemusena on lapsed paremini lasteaiaga kohanenud, muutunud enesekindlamaks ja õppinud toime tulema oma vihaga. Tõsisemad psühhiaatrilised probleemid vajavad muidugi psühhiaatrite abi ja kindlasti mänguterapeut seda ka soovitab, kui selleks vajadust näeb. Eestis on praeguseks lõpetanud mänguterapeudi esialgse väljaõppe umbes 50 inimest. Nendest enamus kasutab õpitud oskusi oma igapäevatöö täiendamiseks – näiteks õpetajad ja psühholoogid,kuid juba on ka mitmeid võimalusi pöörduda otse mänguterapeudi poole, näiteks Tallinnas, Sakus,Tartus, Pärnus ja Võrus.

Lasteaialapsed

Kivisaar hindab, et kuigi häid tulemusi on kõigi vanusegrupi laste puhul, siis tundub, et kõige suurem vajadus selle teenuse järele ja kõige sobivam sihtgrupp on lasteaedades käivad ja algklassides õppivad lapsed.„Lapsel ei ole veel verbaalsed eneseväljendusoskused nii hästi arenenud, tema peamiseks maailma mõtestamise keeleks ja eneseväljendusviisiks on mäng, see on lapse jaoks kõige loomuomasemtegevus,” avab Kivisaar mänguteraapia tausta.

„Lapseni jõudmise vahendiks võivad olla kõik asjad,millega annab mängida, seda alates looduses leidvatest materjalidest (loov, savi, kivid jne) ja lõpetades tavapärasemate mänguasjade, joonistamisvahendite, lugude jutustamise ja kostüümidega. Muidugi lisanduvad sellele kõigele terapeudi spetsiifilised suhtlemisoskused ja lapse toetaminekogu protsessi vältel.

Väljaõppe saanud mänguterapeutide kontaktid leiab www.tervisekool.ee mänguteraapia rubriigist.

Loe lähemalt sellest ja teistest vajalikest teemadest ajakirjast Meie Lapse Tervis