Montessori meetodi järgi ruumi kujundades tasub lähtuda sellest, et vähem on rohkem ja kõigel peaks olema oma koht. Olulised on funktsionaalsus ja minimalism. Iga ese olgu lapsele kergesti kättesaadav – see aitab kaasa isesisvumisele ja otsustusvõime arengule. Tuppa ei peaks kuhjama ka liiga palju asju. Laps, kellel on käepärast hulganisti mänguasju, tüdineb neist kiiresti ja vajab lõbutsemiseks aina uusi.
Millest ja kuidas täpsemalt lähtuma peaks voodi, riiulite, mänguasjade, taimede, mööbli ja muu valikul, et su väike armsake seda ka naudiks ja sellest kasu saaks...