Alla 7aastaseid ei jäeta mitte kunagi ja mitte mingil tingimusel ega mitte mingiks ajavahemikuks üksinda. Ka mitte oma koduhoovi, mänguväljakule või autosse.

8- 10: Laps võib üksi olla maksimaalselt 1,5 tundi ja seda ainult päevavalguse ajal.

11-12: Võib kodus olla kuni kolm tundi. Talle ei tohi anda täiskasvanu tööülesandeid (kuumal pliidil söögi valmistamine) ja kindlasti ei tohi ta ööseks üksi jääda.

13-15: Võib päeval üksi kodus olla, aga öösel peab tal olema hoidja või järelvaataja.

16-17: Võib üksi kodus olla kuni kaks päeva.

Seadusandus on osariigiti erinev, kuid rusikareegel on see, et alla 12aastast last ei tohi üksinda jätta. Illinois osariigis on 14aastastel juba lubatud lapsehoidjana tegutseda, aga Pennsylvanias saavad vanemad karistada, kui alla 14aastase üksi koju jätavad.

Suurbritannias ei sätesta seadus kindlat vanust, kuid lastekaitse soovitab alla 12aastaseid üksi mitte jätta: nemad ei oska hädaolukorras veel üksinda toime tulla. Kindlasti ei tohi nad üksinda jääda pikemaks ajaks. Alla 16aastaseid ei tohiks öösiti ilma vanemateta olla.

Austraalias on reeglid osariigiti samuti erinevad, kuid on osariike, kus alla 12aastase lapse päevaks koju jätmine on seaduse silmis võrdsustatud lapse hülgamise ja hooletusse jätmisega ja selle eest saab karistada. Kui hoidjaks on jäetud alla 18aastane ehk seaduse silmis mitte veel täiskasvanud isik, võib õnnetuse korral vanemad vastutusele võtta nii oma laste kui hooldaja vigastuste või surma põhjustamise tõttu.

Uus-Meremaal on alla 14aastaste laste hoidjata jätmine karistatav.

Kanada reeglid on üpris sarnased USA omadega:

Vanus 0-9: ei tohi mitte kunagi last üksi jätta
10-12: tund kuni kaks
13-14: kaks kuni viis tundi
15-16: terve päeva.
Alla 16aastased ei tohi öösel vahemikus 00-06 ilma täisealise saatjata väljas olla.

Norras ei saa lapsevanemad enam hoolduslehte, kui laps on vanem kui 12, järelikult on nad 12ndaks eluaastaks juba piisavalt iseseisvad, et ka haigena üksi hakkama saada.

Itaalia jõudis eelmisel aastal nii kaugele, et 14aastased ja vanemad tohivad nüüd koolist ilma saatjata koju minna. Seni kehtis seal reegel, et laps tuleb kuni kooli lõpetamiseni kooliuksel vanematele isiklikult üle anda.

Soomes, nagu Eestiski, ei ole kindlat reglementi. Laps võib kodus olla, kui tal on seal turvaline ja ohutu, aga alla 16aastasi ei soovitata terveks nädalavahetuseks üksi jätta.

Kirjuta kommentaaridesse, kui tead, kuidas teistes riikides asi käib!