Lisaks negatiivsetele külgedele ja vastutusele mõtlemisele (Mis saab loomast reisile minnes? Kui kiiresti mu laps tegelikult tüdineb? Kes ikkagi hoolitseb looma eest igapäevaselt?) tasub vaadata ka lemmiklooma võtmise häid külgi.

On ilmselge, et lemmikloomaga on lõbus ja väike kaaslane tekitab lastes sooje tundeid. Kuid looma eest hoolitsemine ja temaga koos elamine mõjub lastele veelgi tähendusrikkamal viisil, kui lihtsalt lõbutsemine.

Eksperdid ütlevad, et lapse füüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja kognitiivne areng paraneb, kui laps tegeleb talle usaldatud lemmikloomaga.

Füüsiline areng

Lemmikloomaga tegelemine parandab motoorseid oskusi ning tõstab kehalist aktiivsust. Uuringud on näidanud, et lapsed, kellel on koer, on igapäevaselt 11 minutit rohkem kehaliselt aktiivsemad, kui lapsed ilma koerata. Tundub vähe, kuid tuleviku jaoks kasulik. Samuti on avastatud, et lapsed, kes on väikesest peale kasvanud koos lemmikloomadega, on tervemad ning neil on vähem hingamisteede nakkushaigusi.

Sotsiaalne areng

Kõik teavad ütlust "koer on inimese parim sõber." Loomulikult kehtib see ka laste puhul. Lemmikloom on parim kuulaja, lohutaja ja mängukaaslane. Lisaks aitab loomake kaasa lastevahelistele sõprussidemete tekkimisele. Lapsed on rohkem avatud suhtlemisele, nähes potentsiaalset mängukaaslast lemmikloomaga. Kohe on ju jututeema varnast võtta. Lemmikloom annab julgust ka kõige häbelikemale lastele.

Emotsionaalne areng

Lemmikloomadega lastel on kõrgem enesehinnang. Kui laps on üldiselt kehva enesehinnanguga, on talle suureks abiks loomaga rääkimine ning selliste teemade üle arutamine, mida täiskasvanuga teha ei julge. Lastele tekitab kindlustunde talle usaldatud ülesannete täitmine koos lemmikloomaga, sest loom ei kritiseeri last kunagi, ainult toetab. Loomad pakuvad lastele tingimusteta armastust ning vastupidi. Samuti on täheldatud, et lemmikloomadega lastel on suurem empaatiavõime, mis areneb oma lemmiku eest hoolitsedes.

Kognitiivne areng

Lapsed, kes loevad raamatust oma loomale ette, õpivad kiiremini ja paremini lugema kui need, kes loevad oma vanematele ette. Põhjus seisneb selles, et lemmikloom ei kritiseeri, vaid kuulab ning on samas ka stressimaandaja roolis ja laps saab ennast vabamalt tunda. Looma eest hoolitsemine annab lapsele üldisi teadmisi loomadest ja õpetab ka kohusetunnet.

Loomakese võtmine perre on keeruline otsus, mida ei tohi teha kergekäeliselt. Siiski tasub seda kindlasti kaaluda, terve pere ja eelkõige lapsed saavad luua koos lemmikuga unustamatuid mälestusi.

Allikas: SheKnows