Teisipäeval 21.05.2019 toimus Valga põhikoolis seitsmenda klassi matemaatikatunnis intsident, kus õpetaja sundis lapsi 45 minutit kuumas klassis püsti seisma.

Lapsevanemate kirjeldus juhtunust

Juba mõned kuud on Valga Põhikooli ühe matemaatikaõpetaja nõudeks olnud, et telefonid toodaks tunni alguses tema lauale, et tunnis ei oleks ahvatlusi kõrvaliste asjadega tegeleda. Kooli kodukord näeb ette, et telefon oleks tunni ajal hääletul režiimil või väljalülitatult koolikotis. Seega on vanemate väitel vaieldav õpetaja nõue telefonid tema lauale anda.
Klassis oli seinalt eemaldatud kell ja just kirjeldatavava juhtumi puhul keeldusid kaks poissi oma telefone õpetaja lauale panemast (ise hiljem põhjendades, et tahtsid aegajalt telefonist kella vaadata). Kui õpetaja märkas, et laste ja telefonide arv ei kattu, nõudis ta, et kõigi telefonid toodaks lauale. Kaks poissi keeldusid sellest jätkuvalt.
Seepeale käskis õpetaja kogu klassil tõusta ja seista niikaua, kuni kõigi telefonid tuuakse lauale. Vanemate väitel seismise ajal naeris õpetaja nende üle, kes seista ei jõudnud, toolile istujatel käskis uuesti tõusta ning laudadele ja seinadele toetamist ei lubatud samuti. Kurjustamist ei järgnenud vaid siis, kui laps istus põrandale, sest enam seista ei jõudnud.

Üks vanem arvab, et õpetaja kutsus sellise karistusviisiga õpilasi üles koolivägivallale, et teised õpilased mõjutaksid korralduse eirajaid, teine näeb olukorda nii, et tegemist oli õpetajapoolse võimu kuritarvitamisega ja laste füüsilise karistamisega alandamise eesmärgil, mis on lubamatu.

Olukorra teeb vanemate sõnul veelgi hullemaks, et samas aines on klassil juba esmaspäeval esimene üleminekueksam nende elus ja õpetaja tegudest võib järeldada, et aine kordamise asemel võib ta kogu tunni raisata võimumängude mängimisele, karistades kahte käsule mitte allunud ja ka kümmetkonda käskudele allunud last. Lapsevanem toob oma kirjas välja, et selline tegu on ka väärteona karistatav ja kindlasti oleks saanud konflikti lahendada ka pedagoogilisi võtteid kasutades.

Paradoksaalselt kuulub kool ka kiusamisvaba kooli programmi.

Täna, vahetult enne loo ilmumist, andis Valga Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov teada, et tööleping matemaatikaõpetajaga lõpetatakse.

Kooli kommentaar

“Kool on kirjeldatud juhtumist teadlik. Juhtkond vestles kõnealuse õpetajaga, kes mõistab tekkinud olukorra tõsidust. Õpetaja avaldas soovi tööleping lõpetada, milles ka pooled kokkuleppele jõudsid,” ütleb direktor Hannely Luik-Stogov juhtunut kommenteerides.

Toimetuselt

Teismelistega ongi keeruline, häid õpetajaid leida on samuti väga raske. Ehk oleks selliseid olukordi vähem, kui suhtlemisoskust ja enese soovide tulemuslikku väljendamist õpetataks järjepidevalt juba maast madalast. Siis oleks välditavaid konflikte vähem nii koolis kui edasises täiskasvanuelus. Aga antud juhul on ühes klassis vahetult enne elu esimest üleminekueksamit lastel ja nende peredel pinged laes ja üks õpetajakoht taas täitmata.