Kuidas teha vahet, kas laps on loomu poolest hoogne ja füüsiliselt toimekas või on tegemist diagnoositava aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH)? Viimane nõuab lapsevanemalt toimetulekuks erioskusi. Laps aga peab õppima oma eripära tundma ja ohjama, et kasvada eluga toime tulevaks täiskasvanuks.

Kõik kooli­eelikud, tihti ka alg­klasside lapsed ning eriti poisid on juba loomu poolest füüsiliselt aktiivsed. Vaid mõned tublid tüdrukud suudavad paigal istuda, käed põlvedel. Järgnevalt selgitame, mille poolest erineb hüpe­raktiivne laps lihtsalt aktiivsest lapsest.

Edasi lugemiseks: