Mitmed autorid on vastu vaielnud ideele, et lahutus on lastele vältimatult kahjulik, viidates faktile, et vähemalt 50%-il lahutatud partneritest on rahumeelsed ja sõbralikud suhted ning kärgpered võivad positiivsel viisil funktsioneerida. Konfliktne pere võib lastele olla kahjulikum kui stabiilne kodu lahutatud vanemaga. Selles plaanis võib lahutus olla positiivne lahendus destruktiivsele peresituatsioonile.

Ka siin artiklis välja toodud probleemid esinevad ennekõike emotsionaalselt mittelahutatud ehk emotsionaalselt lahendamata jäänud suhetes vanemate vahel. Vanemate omavaheline emotsionaalne lahutamatus seisneb ka pärast lahutust jätkuvas teineteise süüdistamises ja halvustamises (olgu siis sõnades ja lapse kuuldes/lapsele rääkides, või lihtsalt hoiakus, mida on näha näoilmete, kehahoiaku, hääletooni jm kaudu). Sageli ollakse liigselt huvitatud, kuidas teine oma elu edasi elab — milline on tema uus partner, kas neil ka omavahel tülisid on, kas endine partner oma uues suhtes on „sama halb”,  „lapse nimel” sellesse suhtesse sekkumine.

Vanemate lahutus tõmbab paratamatult lapsed vanemate omavahelisse emotsionaalsesse protsessi, mis võib tekitada erinevaid käitumis-, emotsionaalseid ja arenguprobleeme lastel. Toon järgnevalt välja kolm kõige sagedasemat, tüüpilist probleemi lastel ja noorukitel.

KOLM NÄIDET