Rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee juhi, pikki aastaid emade ja beebide heaolu eest seisnud lastearst dr Adik Levini sõnul aitab tunnustus tõsta esile Eesti sünnitusmaju, mis on oma töökorralduses lähtunud beebide heaolust. „Näiteks varem oli tavaks eraldada sünnitusmajades lapsed emadest lastetubadesse ja anda neile seal imeda tühja lutti või lutipudelist piimasegu — need olid rutiinid, mis olid kahjulikud nii sünnitanud emadele kui ka vastsündinutele ning tõid kaasa mitmeid takistusi ja riske rinnaga toitmisele ning ema-beebi vahelise sideme kujunemisele,” ütles dr Adik Levin. „Täna saame tunnustada haiglaid, kes lähtuvad oma tegevuses vastsündinud ilmakodanike huvidest ja õigustest ning on teadlikult ja läbimõeldult beebisõbraliku haigla põhimõtteid oma igapäevapraktikasse rakendanud.”

Pelgulinna sünnitusmaja ämmaemandusjuht Heli Rannu ütles, et sünnitusmaja on järjepidevalt astunud samme beebi-, ema- ja peresõbralikumaks muutumiseks. Beebisõbraliku haigla sertifikaat annab tunnistust sellest, et haiglas järgitakse ülemaailmselt tunnustatud põhimõtteid nii ema kui lapse parima tervise ja heaolu tagamiseks.

„Meil on kõikide mugavustega kodune sünnitustuba, mugavad peretoad, samuti perepalatid vastsündinute intensiivraviks, lisaks võimaldame keisrilõike teel sündinud beebidel olla operatsioonijärgselt kohe ema või isaga kontaktis. Kõik see toetab vastsündinute ja lapsevanemate parimat kohanemist uue olukorraga ning aitab emal alustada imetamist juba lapse esimestel eluhetkedel,” ütles Rannu.

Oluline on ka emade teavitamine rinnapiima vajalikkusest ja oskus emasid sel teemal nõustada, mis omakorda nõuab meditsiinipersonali pidevat koolitamist vajalike vilumuste saamiseks.

Sünnitusmaja vastavust beebisõbraliku haigla põhimõtetele hindas sotsiaalministeeriumi juurde moodustatud rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee koostöös terviseametiga käesoleva aasta esimesel poolel. Beebisõbraliku haigla sertifikaat kehtib viis aastat.

ITK Naistekliiniku ämmaemandusjuht Vivian Arusaar:

Beebisõbralikus haiglas on esikohal ema ja lapse lähedus, rinnapiima vajalikkus ning eelduste loomine edaspidise eduka imetamise toimimiseks. Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel on rinnapiim parim toit esimeseks 6 elukuuks, et tagada kõik vajalik lapse normaalseks arenguks. Edasi võiks imetamist jätkata koos eakohase tahke toiduga 2 aastat või kauem. Rinnaga toitmisel on tähtis roll ema-lapse sideme kujunemisel ning sellel on mitmed kasutegurid lapse ja ema tervise jaoks.”

Vivian Arusaare sõnul on Beebisõbraliku Haigla tiitel ITK Naistekliinikule tunnustus rasedate ja noorte emade tervise edendamise eest. „Haigla on teinud jõupingutusi oma personali koolitamisel, et siit saaksid adekvaatset nõu ja toetust nii rasedad kui ka noored emad ja pered. Oleme loonud tugisüsteemi, et imetamisnõustamine oleks toimiv ja efektiivne, alates käesolevast aastast toimuvad haigla juures regulaarselt tasuta imetamise teemalised loengud ja vestlusringid, olemas on imetamistuba ning töötab emapiimapank,” rääkis Arusaar.

Esimest korda pälvis ITK Naistekliinik Beebisõbraliku Haigla tiitli 2008. aastal ning kuigi vahepealsetel aastatel hindamist ei toimunud, on haiglas järjepidevalt toimetatud samade beebisõbralike põhimõtete kohaselt. Tiitli saamiseks tuli ITK Naistekliinikul läbida uus hindamine, mille käigus küsitleti nii personali kui ka patsiente. Samuti oli kliinikul kohustus esitada hulgaliselt dokumente ja enesehindamisvorme, et tõendada kliiniku vastavust kriteeriumitele.

2019. aastal viis hindamise läbi Sotsiaalministeeriumi juurde moodustatud Rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee koostöös Terviseametiga. Beebisõraliku Haigla hindamise kriteeriumid lähtuvad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja UNICEF-i soovitustest emade ja lastega töötavatele tervishoiuasutustele „10 sammu edukaks imetamiseks” ning rahvusvahelisest rinnapiima asendavate toodete turustamise koodeksist.

Beebisõbraliku haigla algatus sai maailmas alguse 1991. aastal. Tegemist on UNICEFi ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ühisliikumisega, mille eesmärk on kaitsta, edendada ja toetada rinnaga toitmist.

Algatus on aidanud ka Eestis muuta suhtumist rinnapiima ja rinnaga toitmise tähtsusesse.

Tunnustusele said kandideerida kõik Eestis sünnitusabi osutavad haiglad. Haigla hindamist taotlesid esimeses etapis kolm haiglat, keda hindasid rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee ja terviseameti esindajad koostöös sertifitseeritud hindajatega. Hindamine toimus 2019. jaanuarist kuni juunini. Selleks intervjueeriti UNICEFi metoodika alusel nii tervishoiutöötajaid kui ka emasid nendes haiglates ning jälgiti sünnitusosakonna töökorraldust. Kõik kolm haiglat tunnistati tunnustuse vääriliseks, tunnustus kehtib 5 aastat.

Beebisõbralikke haiglaid on Eestis tunnustatud ka varem. 2000. aastal sai tunnustuse erakliinik AS Fertilitas ning 2008. aastal AS Ida-Tallinna Keskhaigla.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid