Marek on kolme alaealise lapse isa. 2014. aastal mõisteti temalt kohtu kaudu välja elatis kahele alaealisele lapsele. 2017. aastal sündis tema perre kolmas laps. Seoses kolmanda lapse saabumisega, tõusid oluliselt Mareki ülalpidamiskulud. Halbade asjade kokkusattumise tõttu vähenesid samal ajal tema enda sissetulekud märkimisväärselt. See tõi kaasa olukorras, kus tal ei olnud enam võimalik maksta elatist kahele lapsele kohtu poolt välja mõistetud summas.

Elus võib ette tulla palju erinevaid olukordi, kus kunagi kohtu kaudu väljamõistetud või kompromissi korras kokkulepitud elatise tasumine ei ole enam jõukohane või õiglane. Kuidas sellises olukorras toimida, et elatise võlgnevused ei kasvaks?