• Andke koolile julgelt teada, kui töö on ülejõukäiv, kui õppekorraldus ei toimi.
  • Hoidke nii päeva- kui ka unerežiimi. Ärgake hommikul õigeaegselt, järgige kooli poolt antud juhiseid, tehke kindlasti pause nii vabategevuse, söömise kui ka jalutamise näol.
  • Teadke, et e-keskkond ei ole ainuvalik - kui esinevad tõrked nutiseadmete kasutamisel, tulge tagasi juurte juurde. Arutage õpetajaga, kuidas laps saab õppida raamatute ja töövihikute, paberi ja pliiatsi abil.
  • Vaadake üle lapse e-koormus ning teavitage koheselt kooli, kui laps on kulutanud ekraanide teel õppimisele üle nelja-viie tunni järjest. Kaugõpe ei ole üksi e-õpe.
  • Kui laps vajab õppetöös tõhustatud- või erituge, siis pöörduge kooli tugispetsialistide või kohaliku Rajaleidja keskuse poole, saamaks nõu koduõppe korraldamisel.
  • Kui lapsel on juba varasemast nutisõltuvus, siis andke sellest kindlasti koolile teada - saate leppida õpetajaga kokku alternatiivsed võimalused õppetöös osalemiseks.
  • Teavitage kindlasti kooli ka siis, kui laps on jäänud haigeks. Ärge piinake haiget last koolitöödega lihtsalt sellepärast, et kodust õppimine on praegu füüsiliselt võimalik.