Õpetajad on samuti uues olukorras

Oluline on aru saada, et meil on eriolukord ja distantsõpe on hädalahendus. Alustuseks võiks õpetaja valida lastele lihtsamaid teemasid iseseisvaks õppimiseks. Pigem tasub eelistada kokkuvõtete tegemist ja töövihikute täitmist. Tegelikult ei juhtu ju midagi, kui mõned teemad nii hirmus hästi õpitud ei saa. E-õpe on üks viis, kuid õpilane ei peaks terve koolipäeva arvuti taga „laivis" olema. Veebipõhiseid ülesandeid on ilmselt siiski vaja hindamise jaoks. Hetkel ei ole kõige olulisem, et saaks võimalikult palju ülesandeid lastele jätta. Olulisem on olla olemas, et õpilased (ja vanemad) teaksid, et võivad oma murede ja küsimustega õpetaja poole pöörduda.

Kooli ja kodu koosöö

Distantsõppe juures on kõige olulisem kodu ja kooli vaheline info, suhtlemine. Kui on küsimus, küsi. Kui on mure, räägi sellest. Kui vanemad näevad, et asi on õppimise poolelt kontrolli alt väljas (liiga palju ja liiga kaua), siis tuleb anda klassijuhatajale teada, nemad hoiavad kätt pulsil ja annavad info edasi teistele õpetajatele. Tagasiside on väga oluline nii kooli kui kodu jaoks. Suuremad koolilapsed saavad klassijuhatajaga suhelda vahetult (nt grupp FBs, mis on ka suure koormuse juures töökindel).

Mõned ettepanekud õpetajale

Paluge nädala lõpus tagasisidet kõikidelt õpilastelt, kuidas nad seni õppetööga hakkama on saanud- mis on läinud hästi ja millised on takistused? Ees ootab pikem periood, peame tagama, et keegi ära ei ununeks. Ole hooliv ja märka, kui mõni laps jääb maha, paku alternatiive neile, kel e- õpe ei suju.

E- õpe peaks olema võimalus, mitte kohustus.

Praeguses olukorras, kus mitmetes peredes on esikohal tervis, võtame pingeid maha. Hoolime, märkame, arvestame.

Ja veel, päris tore on lapsega koos hüatsinti meisterda ja zooloogiaringi jaoks lindude kohta infot otsida.