Tantsugeen on oma õppekorraldused ümber teinud ja alustab distantsõppega alates aprillist.