Sünnitusmajas viibiva COVID-19 diagnoosiga või kahtlusega patsiendi puhul on kõige olulisem järgida kahte reeglit. Esiteks peab patsient olema isoleeritud teistest patsientidest, st ta ei tohi liikuda oma palatist väljaspool (nt koridoris, viibida üldkasutatavates ruumides).
Teiseks, COVID-19 patsiendiga tegelev personal peab kasutama temaga kokku puutudes vastavaid isikukaitsevahendeid ja järgima rangeid desinfektsiooninõudeid. Ka toidujagamine ja prügikoristus toimub COVID-19 patsiendi puhul teistest eraldi.

Alates 27.03.2020 testib Pelgulinna sünnitusmaja kõiki hospitaliseeritavaid patsiente. Positiivse testi vastuse korral patsient isoleeritakse. Luuakse nn lüüs, mis on vaheala puhta ja musta tsooni vahel. Lüüs on ka ala, kus tervishoiutöötaja paneb enne palatisse sisenemist selga spetsiaalse kaitseriietuse ning palatist väljumisel kaitseriietus eemaldatakse, samas toimub ka käte desinfitseerimine. Kasutatud kaitseriietus pannakse lüüsis asuvasse spetsiaalsesse ohtlike jäätmete kogumiskotti.

Nende ohutunõuete järgimine on ülioluline ning paneme sellele väga suurt rõhku.
Valmisolek COVID-19 diagnoosiga sünnitajate vastuvõtmiseks oli sünnitusmajal juba varasemalt olemas, kuid sünnitusjärgse palati spetsiaalne ettevalmistus (isoleerimine, lüüsi loomine) toimub vastavalt sellele, kuidas koroonahaige patsient saabub.

Paneme veel peatsetele sünnitajatele südamele, et juhul kui teate, et olete haigestunud koroonaviirushaigusesse, või kahtlustate, et võite olla nakatunud (näiteks on teil olnud kontakt inimesega, kellel on tuvastatud COVID-19), siis palume enne sünnitusmajja saabumist teavitada sellest meie vastuvõtutuba telefonil 5342 4724. Nii saame end teie tulekuks maksimaalselt valmis panna.

Kui tekib olukord, et personal puutub COVID-19 patsiendiga kokku ilma kaitsevahendeid kasutamata (näiteks patsiendi diagnoos selgub hiljem), jääb patsiendiga kokku puutunud personal kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Selliselt väldime olukorda, et haigust hakkab potentsiaalselt edasi kandma personal. Kui karantiinis oleval personalil kahe nädala jooksul haigusnähte ei teki, saavad nad tööle naasta. Haigusnähtude avaldumisel peavad nad aga töölt eemal viibima pikemat aega ehk kuni tervenemiseni. See tähendab haiglale paraku olukorda, kus karantiinis olemise või haigestumise tõttu võib töölt eemale jääda väga suur osa personalist. Kogu töö tuleb ära teha väiksema hulga töötajatega, kes on keerulisest olukorrast tingituna ületöötanud ja ülekoormatud.
Seetõttu on haigla personali kaitsmine ülioluline tähtsusega, et kvaliteetse abi andmine saaks tavapärases mahus jätkuda.

Kuidas hoolitseda vastsündinu eest, vaata SIIT!