"Kui õppetasusid ei laeku, siis on erahuvikoolidel võimatu tasuda õpetajatele tasu ja ka näiteks renti ruumide eest. Samas ei saa paljud ka töötukassast toetust küsida, kuna õpetajad ja treenerid teevad sageli tööd käsunduslepinguga," ütleb Eesti Huvikoolide Liidu juhatuse esimees Andres Kask, kes räägib Perele ja Kodule nii huvihariduse hetkeolukorrast kui sellest, milliseks võib kujuneda suvi.

Huvikooli õpetaja või treeneri sissetulek ja töö sõltubki peamiselt õppetasust, mida lapsevanemad maksavad. Lihtsustatult võib öelda küll, et kui õppetasusid paar kuud ei laeku, võib erahuvikool uksed sulgeda.

Väga paljude huvikoolide puhul on kuulda, et lapsevanemad on lepinguid lõpetanud või nõuavad tasu vähendamist....

Edasi lugemiseks: