Huvikooli õpetaja või treeneri sissetulek ja töö sõltubki peamiselt õppetasust, mida lapsevanemad maksavad. Lihtsustatult võib öelda küll, et kui õppetasusid paar kuud ei laeku, võib erahuvikool uksed sulgeda.

Väga paljude huvikoolide puhul on kuulda, et lapsevanemad on lepinguid lõpetanud või nõuavad tasu vähendamist....