Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli arst dr Jekaterina Nešpanova: "Senised ohutusmeetmed on andnud sünnitusmajas häid tulemusi. Oleme naistekliiniku personali korduvalt testinud, kuna praeguseks on teada, et inimene võib olla koroonaviirusesse nakatunud ka enesele teadmata, sümptomitevabalt. Korduva testimise käigus ei ole me leidnud personali hulgast asümptomaatilisi nakkuskandjaid." Kogu majas kehtivad ranged infektsioonikontrolli meetmed, mis puudutavad käte hügieeni, pindade desinfitseerimist, isikukaitsevahendite kasutamist ning patsientide ja personali majasisest liikumist. "Kontrollime neist kinnipidamist väga hoolsalt," kinnitas ta.

Tugiisikud sünnituse juurde

Lisaks sünnitusmaja töötajate tervise põhjalikule kontrollile, testitakse Pelgulinna sünnitusmajas koroonaviiruse suhtes jätkuvalt ka kõiki sünnitama ja haiglaravile tulijaid ja neil palutakse täita tervisedeklaratsioon. Kuni Covid-19 testi tulemuse selgumiseni peab patsient kandma kirurgilist kaitsemaski.

Nii sünnitajatele kui ka toeks tulevale pereliikmetele paneb sünnitusmaja südamele, et väga oluline on aegsasti vähendada sotsiaalseid kontakte ja hoida oma tervist. Sünnituse juurde tulev tugiisik peab olema terve, sünnitusmajja saabudes palutakse tal täita tervisedeklaratsioon ja kontrollitakse tema kehatemperatuuri. Pereliige peab kogu haiglas viibimise aja jooksul kandma kirurgilist kaitsemaski ja tal ei ole lubatud vahepealsel ajal haiglast lahkuda.

Sünnitoetajaid (doulad) ja teisi alternatiivseid tugiisikuid sünnitusosakonda veel ei lubata. Piirangute leevendamise esimeses etapis ei ole tugiisikutel veel lubatud sünnitusjärgselt haiglas viibida, samuti ei ole tugiisik lubatud keisrilõike juurde. Need piirangud on vajalikud selleks, et viia kokkupuuted teiste sünnitusmajas viibijatega miinimunini. Sünnitusjärgses osakonnas on keerulisem perede vaba liikumist piirata ja seega on seal suurem oht, et puututakse kokku teiste haiglas viibijatega. Keisrilõike puhul on sünnitajaga tegelev meeskond aga oluliselt suurem kui tavasünnituse puhul.

Haiglast koju pääseb varem

Alates 18. maist leeveneb ka piirang, mis puudutab emade ja beebide haiglast koju lubamist. Kui naise ja lapsega on kõik hästi, saavad nad juba peagi koju isa ja/või teiste pereliikmete juurde. Eriolukorra ajal viibisid ema ja beebi haiglas vähemalt 48 tundi, et teha sünnitusmajas korraga ära kõik esmased skriiningud ja protseduurid, vähendades sel viisil hilisemat liikumist kodust naistekliinikuse järelkontrolli. „Saame kinnitada, et sünnitusmaja töötajad teevad kõik endast oleneva, et saaksime järjest kindlamalt liikuda piirangute leevendamise suunas. Kuid väga oluline roll on siinkohal ka koostööl peredega. Loodame peredelt mõistmist ja head koostööd kõikide ohutusmeetmete järgimisel. "Imetlen ja tunnustan kõiki emasid, kes on sünnitanud oma beebi eriolukorra keerulistes tingimustes," ütles Pelgulinna sünnitusmaja juhataja dr Piret Veerus.