Miks? See soovitus võib olla üllatav ajal, mil lastele õpetatakse, et just sina ja sinu vajadused ning isiklikud saavutused on kõige olulisemad. Muidugi on inimese enda vajadused esimesel kohal, kuid see ei tähenda, et teiste vajadused tuleb jalge alla tallata. Lastel tuleb siiski õppida leidma tasakaalu enda ja teiste vajaduste vahel.

Igaühel on vajadus olla austatud. Kui sinu laps seda mõistab, siis ei hakka ta teisi lapsi norima vaid astub pigem kiusatava kaitseks välja. Igaüks tahab olla kaasatud — kui sinu laps sellest aru saab, siis viskab ta pallimängus palli ka sellele, keda teised eiravad. Märka alati, kui sinu laps empaatiat üles näitab. Õpeta talle teistest hoolimist ka isikliku eeskujuga, kui aitad kedagi üle tee või tood haigele naabrionule poest toiduaineid.

Teistega arvestamine tuleks lapsega teemaks võtta ka siis, kui ta näiteks kavatseb tuju ajel oma trennist lahkuda. Siis on paras aeg temaga rääkida meeskonnast, usaldusest ja eetilisest käitumisest. Leppige kokku, et kui ta kavatseb meeskonnast lahkuda, tuleb lugupidamisest teiste vastu esmalt proovida probleemi lahendada ja kui siiski laps grupist lahkuda tahab, sellest meeskonnale ka eelnevalt teada anda. See ei ole lapsele lihtne, lihtne on hoopis uks selja tagant kinni lüüa. Kuid kui ta on sellises olukorras eetilise ja vastutustundliku käitumise ära õppinud, on tal täiskasvanueluks juba päris oluline ettevalmistus saadud.

Igapäevases koduses elus jälgi, et kõik pereliikmed annaksid endast parima, et kohelda teisi lugupidavalt isegi siis, kui ollakse väsinud või vihane. See on pidevalt kestev õppetund kõikidele pereliikmetele ja edusammud väärivad alati tunnustamist. See ei tähenda, et enda emotsioone peaks alla suruma, kuid kindlasti tähendab see seda, et keegi ei vala oma viha teise peale välja.

Anna lapsele võimalus kogeda hoolimist ja tänu

Miks? Sest kunagi pole hilja heaks inimeseks hakata. Aga see ei juhtu iseenesest. Lapsed, kelle lapsepõlves puudub kogemus hoolimisest ja tänulikkusest, ei oska seda ka ise väljendada. Seda lapele õpetada pole aga sugugi nii raske. Kui oled väsinud ja laps toob sulle juua, siis täna teda kogu südamest, et ta märkas ja aitas. Ja aita sina teda ka. Lastel tuleb praktiseerida teiste eest hoolitsemist ja õppida tänulik olema neile, kas nende eest hoolitsevad. Uuringute kohaselt on inimesed, kes julgevad tänutunnet väljendada, ühtlasi ka hoolivamad, suuremeelsemad, kaastundlikkumad ja andestavamad. Ning sellest tulenevalt ka õnnelikumad ja tervemad.

Kui soovid lapsele õpetada hoolimist ja abivalmidust, siis loengutest siinkohal kasu pole. Nii nagu pillimängu õppimine vajab pidevat harjutamist, vajab korduvat tegutsemist ka näiteks abivalmiduse harjutamine. Igapäevaselt lapse kaasamine õhtusöögiks laua katmisesse ja lapse tänamine temapoolse panuse eest, on hea viis abivalmiduse õpetamiseks. Kui laps on valmis oma klassikaaslast õppimisel aitama, siis ka see väärib tunnustamist.

- Lahkuse ja abivalmiduse ülesnäitamise puhul ei ole mõistlik last tasustada. Selle eest, et ta on hea inimene, raha ja kingitusi ei saa.

- Rääkige omavahel uudistesse või televisooni jõudnud juhtumitest, kus näidati või ei näidatud üles hoolimist.

- Ole ise alati viisakas ja hooliv. Lapse jaoks on oluline näha, et pakud bussis istet ja räägid müüjaga viisakalt.

Aita kaasa lapse turvalise, hooliva ja arendava suhtlusringkonna laienemisele

Miks? Enamus lapsi (ja peab ütlema, et väga suur hulk täiskasvanuid) näitab üles siirast hoolivust oma pereliikmete heaolu suhtes. Meie väljakutseks on aga õpetada lastele, et hoolivust tuleb näidata üles ka nende suhtes, kes jäävad sellest ringist väljapoole. Julgusta oma last näiteks uut klassikaaslast kohanemisel aitama. Maailm on väga mitmekesine ja tulevikus puutub laps väga palju kokku inimestega, kes tema siseringi ei kuulu. Kui ta näitab ka nende suhtes üles hoolivust ja lugupidavat suhtumist, siis vastatakse talle enamasti samaga ja temale mõistetav ja turvaline maailm on sellevõrra suurem ja ühtlasi hoolivam.

Ole eeskujuks

Miks sa peaksid? Sellepärast, et lapsed võtavad üle nende täiskasvanute suhtumise ja käitumismudelid, kellest nad lugu peavad. Ehk siis sinu käitumine salvestatakse ja kopeeritakse. Hoia siis seda meeles, kui naabri peale karjud või teda taga räägid. Kui oledki seda teinud, siis võta ennast kokku ja tunnista lapsele, et see, mida tegid, ei olnud ei olnud viisakas ja et oleksid õnnetu, kui keegi sulle nii teeks.

- Lapsed õpivad sinuga koos arutledes ka eetilisi dilemmasid lahendama. Näiteks arutlege, kas kutsuda uus klassikaaslane sünnipäevale, kui lapse parimale sõbrale ta ei meeldi.

Õpeta oma last ebameeldivate tunnetega toime tulema

Miks hoolivuse õpetamisel seda vaja on? Sest teiste suhtes abivalmiduse ülesnäitamine võib lapsele ka ebameeldivaid tundeid kaasa tunda. Kui laps astub välja kiusatava kaitseks, peab ta olema valmis selleks, et ka tema suunas võivad pilkenooled lennata. Tal tuleb olla tugev, et see üle elada ja seista mõlema eest — nii enda kui kaaslase.

- Õpeta lapsele, et kõik tunded, mis teda tabavad, on lubatud. Oluline on see, kuidas nende tunnetega toime tullakse. Õpeta teda aega maha võtma, kümneni lugema ja sügavalt sisse hingama. Harjutage seda rahulikus olekus ja palu tal seda meelde tuletada, kui emotsioonid üle pea kokku löövad. (Tulevikus võib juhtuda, et ta on sulle selle pisikese soovituse eest tänulik, kui ta juba täiskasvanuna koosolekuruumis kümneni loeb ja sellega oma töökoha, maine ja eelkõige eneseaustuse säilitab.)

Kui sul endalgi on raske oma emotsioonidega toime tulla, siis vaata siia: Laps vaidleb pidevalt vastu ja sina vihastad selle peale? Tee nii ja sinu peres ei kakelda enam kunagi

Allikas: richardweissbourd.com