Kui sügisel peaks tulema uus haiguselaine, siis äkki peaks kohe kehtestama koolidele ühtsed nõuded, mil viisil distantsõpet läbi viia, et see poleks nii ebaühtlane ja põhikoormus ei jääks lapsevanemale?

Distantsõpe nii, nagu see kevadel lühikese ettevalmistusajaga aset leidis, annab kindlasti ebaühtlase õppimise kogemuse. Riiklikke nõudeid distantsõppele pole aga otstarbekas kehtestada. Meie koolid on väga autonoomsed. Nad suudavad võtta vastu otsuseid ja ka vastutada.