NIPTIFY test on Eestis arendatud NIPT test, mis tuvastab nelja kromosoomhaigust: trisoomia 13 (Patau sündroom), trisoomia 18 (Edwardsi sündroom), trisoomia 21 (Downi sündroom) ja monosoomia X (Turneri sündroom) peaaegu 100% täpsusega.

"NIPTIFY täppismeditsiini test on viimase kümne aasta teadussaavutus ehk tõeline tipptase meditsiinis. Sellise arendustöö ja pädevuse riiklik olemasolu on äärmiselt vajalik tervishoiu jätkusuutlikkuse seisukohalt," ütleb teadlane Kaarel Krjutškov, kes selgitab, miks ja kellele seda testi kindlasti raseduse jooksul vaja on.