"Kas sa mõtled seda päriselt?" päris südamesõber, kes ei püüdnudki oma hämmingut kohvitassi taha varjata. Ja ega teisedki, kellele oma elukutsevalikust rääkisin, ennast tagasi hoidnud. "Kas sa tõesti tahad oma närve nii madala palga eest maha müüa?" "Mõtle hoolega. Närvid ei ole taastuv energia." "Nüüd on sulle kindlasti rikast meest vaja." "Kas õpetajatele pakutakse sotsiaalkortereid ka?" 

Õpetajatööga kaasas käivaid eelarvamusi oli nii palju, et endalgi hakkas kõhe. Või isegi häbi. Enamjaolt olid eelarvamused seotud õpetaja madala maine ja palgaga. Enda kindluse tagasivõitmiseks, tegin endale üsna ruttu selgeks, et õpetajaameti halb maine on suures seoses