Mida lapsele või noorele öelda ja kuidas teda aidata, kui arvad, et ta võib vajada abi?

  • Kõige olulisem on hetk, kui laps või noor proovib rääkida, et temaga on midagi juhtunud.
  • Kui näed, et lapsel või noorel on mure, julgusta teda rääkima juhtunust oma sõnadega.
  • Kuula rääkijat tähelepanelikult. Tunnusta teda loo rääkimise eest.
  • Ütle lapsele või noorele, et ta pole juhtunus süüdi.
  • Usu last. Sageli võib väärkohtleja olla talle tuttav inimene, pereliige, naaber või sõber. Laps või noor ei pruugi alati aru saada, et ta oli ahistamise või kiusamise ohver.
  • Lastele ja noortele tuleb teada anda, et sõbra väärkohtlemisest rääkimine ei too talle kaasa kiusu ega stigmatiseerimist (nt kõrvalejäämine võistlustelt, suhtumise muutus treenerite poolt jms).