11-12-aastastega matkadel käiva metsaisa, nagu ta end nimetab, sõnul on eesmärgiks, et lastel oleks klassis koos hiljem mugav olla ja koostöö sujuks - parimaks tulemuseks sageli see, et vanemate sõnul laps tahtis pärast seda matka taas kooli minna.

Reaalne tulem on see, et maskid langevad ja neis oludes matkal näevad lapsed teineteist ausate päris inimestena. Õrnas 5. klassi eas tekkida võivaid ja tekkivaid suhtepuntrad, mis ka aastaid mõjutavad suhteid, tekitavad vastuolusid ja kiuse, aitab Palbo sõnul see matk just neid probleemide tekkeid ennetada.

Lisaks on see just iga, kus tekib huvi näiteks porno vastu, kus laps ehk tuneb, et tahab olla suur, ent samas pole veel ka. Lõkke ääres õhtuti lastega aega veetes on Palbo selgeks saanud, et pornost lapsed teavad juba tänu tehnoloogiale selleks ajaks kindlasti, meeldib see vanemaile või mitte, ent selle olemus üllatavat lapsi, kui laagrijuhid ehk metsaisad selgitavad, et tegu on filmiga, nagu iga teisega.

Oma kogemustest sel ja muudel teemadel, laste oskustest ja muust räägib Palbo palju põnevat! Näiteks sedagi, miks ta majas lendavat põlevat paberlennukit lennutanud poissi nahutama ei läinud ka.

Head kuulamist!