Siin saavad vanemad lastele olla eeskujuks, selgitada lapsele, mida peaks liikluses tähele panema ja kuidas käituma, et teekond oleks ohutu kõigile. Liiklusohutus sünnib kõigi liiklejate koostöös. Arvestage lastega liikluses ning näidake ise nii autoroolis kui ka jalakäijana head eeskuju.

Liikluskäitumist õpivad lapsed juba maast madalast, ammu enne 1. klassi minemist. Koos vanematega jalakäijana või jalgratturina, kaasreisijana sõidukis, õpetajatega lasteaias. Seetõttu on oluline pidev hea eeskuju. Raskem töö on võtta 6-7-aastast laps ühel hetkel käe kõrvale ja näidata „nüüd tuleb teha nii“, kui varem on tulnud ette näiteks koos vanemaga kiirustades punase tulega ülekäiguraja ületamist või kiivrita rattasõitu.

Lasteaias ja algklassides lastele liiklusohutusest rääkides kuuleme ikka erinevaid lugusid, kus vanemad liiklusreegleid rikuvad. Lapsed on väga tähelepanelikud ja teevad ikka rohkem meie tegude, mitte sõnade järgi. Küll aga saab värsket õpilast ette valmistada kooliteel liiklemiseks, jalutades see temaga läbi. Kui ei ole võimalik last esimesel koolinädalal saata, siis eelnevalt. Nii saab läbi arutada võimalikud ohud aga ka näiteks uued liiklusmärgid. Ja igal hommikul last kodust välja saates ikka meelde tuletada, et tuleb ettevaatlik ja tähelepanelik olla.

Mõtle ka sellele!

Igaüks peaks sekkuma ja saab sekkuda, nähes liiklusohtlikku olukorda, olgu tegemist lapse või täiskasvanuga. Kui on oht kellegi elule, tuleb kindlasti teada anda hädaabinumbrile 112. Kindlasti tuleks liikleja väärale käitumisele tähelepanu juhtida ka siis, kui vahetut ohtu pole. See võib aidata ennetada ohtliku olukorra tekkimist tulevikus.

Lapsed teavad üldjuhul liiklusreegleid väga hästi. Küll aga tuleb neile põhjus-tagajärg seoseid selgitada. Näiteks, et enne ülekäiguraja ületamist peab veenduma, et sõidukijuht teeületajat märkas ja peatub, sest sõidukid ei saa hetkega pidama. 50 km/h sõidukiirusel on peatumisteekond kuival asfaldil ligi 28 meetrit, märjal teel 38 meetrit ning lumisel teel 62 meetrit. Kuidas aga lapsele need vahemaad arusaadavaks muuta?

Veebilehel www.liikluskasvatus.ee leidub infomaterjale ja õpetlikku tegevust igas vanuses liiklejale, ka nõuandeid lapsevanematele. Oluline on pidev meeldetuletus, et noor oleks tähelepanelik ja ei langeks rutiini.

Nagu traditsiooniks on saanud, aitavad politseinikud ühes abipolitseinike, munitsipaalpolitseinike ja vabatahtlikega kooliaasta esimestel päevadel koolide läheduses liiklevaid lapsi, juhtides seeläbi ka teiste liiklejate tähelepanu, et kool on alanud ja liiklus oluliselt tihedam. Suvel kontrollisime üle Eesti koolide ümbruses asuvaid valgusfoore ja ülekäiguradasid, et liiklusmärgid ja foorid ei jääks näiteks puude varju ning ülekäigurajad oleksid nähtavalt märgistatud.

Tuletan lapsevanematele meelde, et liiklusmärgid on koolide ümbrusesse paigaldatud põhjusega. Mugavus ei õigusta peatumis- ja parkimiskeelu eiramisega ohtliku olukorra tekitamist. Paratamatult on see iga kooliaasta alguses päevakajaline probleem.

Ülekäiguraja juures hoog maha! Kehtib nii jalakäijatele, ratturitele kui sõidukijuhtidele,“ rõhutab Piiskoppel.

Tõukerattaõnnetused tõusuteel

2018. aastal osales inimkannatanuga liiklusõnnetustes alla viie tõukeratast kasutanud alaealise, 2019. aastal ligikaudu 10 ja käesoleva aasta 8 kuuga 15. Tõukeratast kasutanud õnnetusse sattunud lapsed olid vanuses 7-17 aastat. Eelmisel aastal olid ligi pooled liiklusõnnetusse sattunud tõukeratast kasutanud lapsed vanuses 7-10 aastat, sel aastal oli jaotumine vanuste lõikes ühtlasem. Käesoleval aastal sai ühes õnnetuses vigastata kaks alaealist, kes kasutasid ühte elektrilist tõukeratast.

Hiljutist ohtlikku olukorda liikluses näed siit: