Arst rõhutab, et kui inimene haigestub, peab ta jääma koju ja võtma ühendust oma perearstikeskusega. „Praegu on oluline, et suudaksime ohtlikku haigust kontrolli all hoida ja see saab toimuda vaid meedikute ja mittemeedikute ühiste pingutuste tulemusena,“ rääkis dr Joller.

„Hetkel on kokkulepe selline, et testime kõiki hingamisteede ägedate viirushaiguste sümptomitega täiskasvanuid ja üle 10-aastaseid lapsi. Kellel on test negatiivne, võib taas tööle või lasteasutusse minna siis, kui enesetunne on paranenud. Haigusest püsima jäänud kerge köha ja nohu ei ole takistuseks tööle või lasteasutusse minekul tingimusel, et üldine enesetunne on hea ja võimaldab tööl või lasteasutuse tegevustes osaleda.”

Ühtlasi toob Joller välja, et perearstid ei väljastata tõendeid selle kohta, et inimene on terveks saanud: „Tõend annab nakkusohu kohta vaid hetkeolukorra kirjelduse,“ selgitas ta.

Alla 10-aastaste laste testimisel lähtutakse eelkõige riskiteguritest ja kõiki hingamisteede nakkushaiguste sümptomitega lapsi koroonaviiruse suhtes testima ei pea. „Lastel on hetkel ülemiste hingamisteede viirushaiguste tekitajatena esiplaanil „tavalised” viirused, koroonaviirust esineb harva – aga esineb. Praegu on oluline ägedalt haigestunud lapsed kodus hoida. Kellel on oma lapse tervise kohta küsimusi, võtke ühendust oma perearstikeskusega,” julgustab dr Joller inimesi perearstidelt ja pereõdedelt nõu küsima. Õhtustel aegadel ja nädalavahetustel saab inimene nõu ka perearsti nõuandetelefonilt 1220.

Juhend on kooskõlastatud Terviseametiga ning seda täiendatakse jooksvalt. Juhendi viimased versioonid on kättesaadavad perearstide seltsi kodulehel www.perearstiselts.ee.

Mõned väljavõtted juhendist: keda saadetakse testimisele ja keda mitte ning millal ja mille alusel võib kollektiivi naaseda?

SARS-CoV-2 proovi võtmine

SARS-CoV-2 analüüsile suunatakse täiskasvanud ja 10-aastased või vanemad lapsed, kellel esinevad ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomid (täpsemalt vt “Haigestumine”).
Ilma ägeda hingamisteede viirushaiguse sümptomiteta inimesi, sh haigestunu lähikontaktseid perearstikeskusest SARS-CoV-2 analüüsile ei suunata, sest niimoodi võetud proov ei pruugi anda tõest vastust.

Erandina suunatakse perearstikeskuste poolt analüüsile ilma haigussümptomiteta inimesed, kes lähevad elama hooldusasutusse (hooldekodu, õendushaigla).

Üldised põhimõtted kuni 10-aastaste laste SARS-CoV-2 proovivõtule suunamisel

Haigestunud lapse tervise kohta annab nõu perearst ja/või pereõde, kes aitab otsustada, kas vajalik on ka läbivaatus ja/või SARS-CoV-2 proovi võtmine.

SARS-CoV-2 proovi andmisest keeldumine

Kui täiskasvanul või 10-aastasel või vanemal lapsel esinevad ägeda ülemiste hingamisteede viirusin-fektsiooni sümptomid, ei ole ta kohustatud SARS-CoV-2 proovi andma. Kuid keeldumisel peab inimene käituma nii, nagu tal oleks COVID-19. Jälgimine, isolatsiooninõuded ja tema lähikontaktsetele kehtivad nõuded on sellisel juhul täpselt samad nagu COVID-19 haigestunul ja tema lähikontaktsetel. Vt ka “Isolatsioon”, “Karantiin”.

SARS-CoV-2 analüüsi vastus

Analüüsivastus tuleb enamasti kahe tööpäeva jooksul ning see sisestatakse inimese lehele patsiendiportaalis digilugu.ee lehele. Digilugu.ee lehele saab siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

Inimesed, kes ei oska või ei saa veebilehte digilugu.ee kasutada, võivad analüüsi vastuse saamiseks võtta ühendust ka oma perearstikeskusega. Terviseameti inspektorid helistavad kõigile positiivse analüüsivastuse saanud inimestele, et selgitada isolatsiooni vajalikkust ja paluda andmeid lähikontaktsete tuvastamiseks.

Kui analüüsivastus on negatiivne

Püsi kodus, kuni enesetunne paraneb ja sümptomid on kadunud. Haigusest püsima jäänud kerge köha ja nohu ei ole takistuseks haridusasutusse/tööle minemisel, kui üldine enesetunne on hea. Vt ka “Karantiin”.

Kui analüüsivastus on positiivne ja haigussümptomid puuduvad

Püsi isolatsioonis 10 päeva alates proovi võtmise päevast – kui selle aja jooksul ei ole sümptomeid tekkinud, võid naasta tavapärase elu juurde. Kui 10 päeva jooksul sümptomid tekivad, siis võta kohe ühendust perearstikeskusega.

Kui kasutad HOIA-mobiilirakendust, märgi end seal nakatunuks.
Vt ka “Isolatsioon”, “Haigestumine”.

Kui analüüsivastus on positiivne ja haigussümptomid on olemas

COVID-19 diagnoos on kinnitatud. Püsi isolatsioonis. Vt ka “Isolatsioon”.

Kui kasutad HOIA-mobiilirakendust, märgi end seal nakatunuks.
Perearstikeskusega lepitakse kokku ajad, mil uuesti ühendust võetakse.
Sulle selgitatakse haiguse tavalist kulgu ning räägitakse ohusümptomitest, mille korral peab kindlasti kiirelt tegutsema.

Kui sul terviseseisundi tõttu on vaja, et arst või õde sind läbi vaataks, siis lepitakse selleks kokku spetsiaalsed vastuvõtuajad, mil keskuses on kokkupuuted teiste patsientidega miinimumi viidud ning teiste inimeste nakatamise võimalus on väiksem.

Perearstikeskusse vastuvõtule minekuks ära kasuta ühistransporti. Vt ka Meelespea perearstikeskusse vastuvõtule tulekuks ja videot “Patsiendi teekond perearstikeskuses“.

SARS-CoV-2 positiivse analüüsivastuse saanud inimestega võtab ühendust ka Terviseamet.

Töövõimetusleht ja hooldusleht

Töövõimetuslehe avamiseks tuleb esimesel võimalusel võtta ühendust perearstikeskusega.

Töövõimetusleht/hooldusleht väljastatakse:

 • Kõikidele haigestunud inimestele.
 • Haigussümptomitega SARS-CoV-2 positiivse prooviga inimesele seniks, kuni tal on lubatud tööle/ haridusasutusse naasta.
 • Ilma sümptomiteta SARS-CoV-2 positiivse prooviga inimesele 10 päevaks alates SARS-CoV-2-positiivsest analüüsitulemusest.
 • Haigussümptomitega SARS-CoV-2 negatiivse analüüsitulemusega inimesele kuni paranemiseni.
 • Haige lapse hooldamiseks.
 • Lähikontaktsele kuni 14 päevaks alates lähikontakti esimesest päevast.
 • Täpsemat infot ajutise töövõimetuse hüvitiste kohta saab Haigekassa kodulehelt.

Tõendid lasteaeda või kooli

Lapse tervist tunneb kõige paremini lapsevanem, kes vajadusel konsulteerib lapse tervise ja nakkus-ohtlikkuse asjus perearstikeskusega. Lapsevanem oskab kõige paremini hinnata, kas laps on haigusest taastunud ning jaksab taas lastekollektiivis viibida.

Arstil ei ole võimalik tagada, et analüüsi andnud inimene hiljem ei haigestu pärast proovi võtmist – tõendi saab anda üksnes selle hetke kohta, mil see väljastatakse. Tõendi saanud inimene võib tunni aja pärast olla juba nakatunud – seetõttu ei ole haiguste puudumise tõendil mingit väärtust.

Kroonilised haigused nagu astma ja allergiad võivad põhjustada nohu ja köha ning see ei tähenda, et lapsed peaksid seetõttu jääma koolist või lasteaiast kõrvale. Reeglina on sellised kroonilised haigused varasemalt teada ning lapsevanem saab ise kooli teavitada, et lapse sümptomid ei ole nakkavad. Kui lapsevanema jaoks pole selge, kas tegemist on nakkusliku või mittenakkusliku seisundiga, tuleb nõu pidada perearstikeskusega.

Perearstikeskus eraldi tõendeid nakkushaiguste puudumise ja/või krooniliste haiguste olemasolu kohta ei väljasta.

Lapsed

Laste puhul kehtivad nii isolatsiooni ja karantiini puhuks kui tavaellu naasmise osas samad reeglid, mis täiskasvanutel.

Erandiks on analüüsi tegemine, vt “SARS-CoV-2 proovi võtmine”.
Vt ka “SARS-CoV-2 proovi andmisest keeldumine”.
Vt ka Tegutsemine lapse haigestumise korral.

Kui lapsel isolatsioonikohustust ei ole, otsustab lapse mineku haridusasutusse lapsevanem, kes vajadusel küsib lapse tervise kohta nõu perearstikeskusest.

Lapse hariduse ning psühholoogilise ja sotsiaalse arengu seisukohalt on lasteaed/kool väga oluline, mistõttu ei tohi last kergekäeliselt koju jätta.

Kui laps vajab terviseseisundi tõttu läbivaatust perearstikeskuses, ei ole selleks eelnevalt vaja oodata ära SARS-CoV-2 proovi vastust – laps kutsutakse vastuvõtule lähtudes tema kaebustest ja terviseseisundist. Ka COVID-19 haigusega patsiente võidakse perearstikeskusesse vastuvõtule kutsuda, kui selleks on vajadus.

Perearstikeskusse kohale minekuks tuleb visiidiaeg eelnevalt kokku leppida!

Lapsed, kes on isolatsiooni või karantiini tõttu lasteaiast või koolist koju jäetud, peavad püsima kodus ning ei tohi käia kodust väljas teiste lastega mängimas, poes ega muudes kohtades. Kindlasti ei tohiks isolatsiooni määratud lapsi jätta vanavanemate hoole alla, kuna vanavanemad on COVID-19 haigusest eriti ohustatud.

Analüüsile ei suunata, kui:

 • lapsel puuduvad haigussümptomid,
 • lapsel on haigussümptomid, kuid puudub teadaolev lähikontakt COVID-19 haigega ja lähikontaktsete hulgast pole keegi viimase 14 päeva jooksul riskipiirkonda kuuluvast välisriigist saabunud. Reisimise kohta vt ka “Liikumispiirang”.

Analüüsile suunatakse, kui lapsel on haigussümptomid ja:

 • teadaolev COVID-19 lähikontakt viimase 14 päeva jooksul,
 • keegi lähikontaktsetest on viimase 14 päeva jooksul saabunud reisilt riskipiirkonnast (reisimise koh-ta vt ka “Liikumispiirang”),
 • arsti hinnangul on proovivõtt vajalik,
 • lapsevanem soovib lapsele analüüsi teha.
 • Haigestunu lähikontaktsed võivad kuni analüüsivastuse saabumiseni jätkata tavapärast elu. Haigestunu edasine käitumine sõltub analüüsivastusest. Haigestunu peab kuni analüüsi tulemuse saabumiseni püsima koduses karantiinis.