Sageli ei tundu see noorele isegi kuritegu, ent ometi võivad kõik need teod viia noore kohtupinki, halvimal juhul ka vanglasse.

“Õnneks näitab kohtunike kogemus, et enamikust süüpinki jõudnud noortest saavad hiljem korralikud kodanikud. Samas võiks jätta mõned asjad siiski nooruses ise järele proovimata,” märkis Riigikohtu esimees Villu Kõve.

Möödunud aastal registreeriti 1182 alaealise toime pandud kuritegu, neist kohtusse jõudis 260. Levinumad teod olid kehaline väärkohtlemine, vargused ning narkokuriteod. Seejuures viimaste hulk on selgelt tõusutrendis. Kui veel nelja aasta eest sooritasid alaealised aastas 12 narkokuritegu, siis möödunud aastal oli neid juba 57. Alaealistest kuriteo sooritanutest on 91% poisid ja 9% tüdrukud.

Jaga
Kommentaarid