Sageli alaealiste sooritatud kuriteod kohtusse ei jõuagi, sest need lõpetatakse prokuratuuris. Seejuures määratakse noorele kindel kohustus, samuti on vaja olukorras, kus noored on näiteks klassikaaslased, nad lepitada.

Kui prokuratuur otsustab siiski asja kohtusse saata, peab kohus kindlaks tegema, kas kurikael tegutses tahtlikult või ettevaatamatusest ning kas ta on saanud aru, et käitus valesti. Raske kehavigastuse tekitamise eest on karistusena ette nähtud kuni 12 aastat vangistust, ettevaatamatuse korral on karistused märksa leebemad.

Möödunud aastal registreeriti Eestis 1182 alaealise toime pandud kuritegu, neist kohtusse jõudis 260. Levinumad teod olid kehaline väärkohtlemine, vargused ning narkokuriteod. Seejuures viimaste hulk on selgelt tõusutrendis. Kui veel nelja aasta eest sooritasid alaealised aastas 12 narkokuritegu, siis möödunud aastal oli neid juba 57. Alaealistest kuriteo sooritanutest on 91% poisid ja 9% tüdrukud.

Jaga
Kommentaarid