"Meil on vaja arendada kriitilist mõtlemist, sest voog on meeletu ja sealt tuleb selekteerida olulist ja tõest - see ongi esmatähtis. Näiteks Soomes on valituses tasemel vastu võetud programmdokument, mis sätestab, mida peaks riik ja haridussüsteem tegema, et tõsta teadmisi ja oskusi meediasüsteemi toimimisest - kes on tegijad, mis motiividega ja mis rolli selles mängib raha," sõnab Saks, et ennekõike on see ühiskonna tasandil oluline, et meiega ei saaks manipuleerida. See aga ei tähenda, et kogu meedia oleks täis valeinfot, tuleb vaid teada, kust otsida ja mida märgata seda tarbides, juhib Saks tähelepanu.

Kuula, miks peaks lastele ja noortele juba maast madalast selgitama meediat kogu selle erinevates tahkudes. "Kui sa iga helina peale kipud vaatama, mis seal olulist on, ei tasu arvata, et su laps teisti käituma hakkab. Enda eeskuju on äärmiselt oluline. Kerge on öelda, et vaata lapse koos ja räägi allikatest, see muidugi on oluline, aga 2,6 miljardit inimest tarbib pidevalt Facebooki, 2 miljardit YouTube'i, aga kui teadlikult me seda teeme?" Ta toob näiteid erinevatest koroonakäsitlustest, räägib Eestile kasuks olevast keelebarjäärist ning selgitusvõimalustest noortele.

Ta annab lapsevanematele ka kaks raamatusoovitust, mis räägivad sellest, mida sotsiaalmeediakanalid ja meedia lastega teevad ja usub, et juba alates lasteaiast tuleks meediateemadega süsteemselt tegeleda ja õnneks ollakse veidi juba selle poole teel ka.

KUULA! Sest ainuüksi seda artiklit tarbides tarbid sa meediat - siinsamas ümber on reklaamid, sa jõudsid siia ehk läbi Facebooki hoopis, kus enne kerisid ekraanitäite kaupa muud infot, ilmselt läbisegi uudiseid, arvamusi, nalja ja ka valeinfot. Kui palju sa selle kõige mõjule ja süsteemsusele aga mõtlesid? Ilmselt mitte palju. Aga sina oled selleks võimeline ja saad aidata ka oma last ja noort, et ta infomüras teelt ei eksiks ja oskaks meediapädevam olla.