Tasakaalustatud peresuhted, kus emal ja isal on võrdselt oluline roll, on lapse positiivse minapildi ja emotsionaalse ning sotsiaalse arengu jaoks parim kasvulava. Isadepäeva puhul keskendume aga just isade ja laste vaheliste täisväärtuslike suhete olulisusele.

Isadel, kes aktiivselt osalevad laste kasvatamise protsessis, on pikaajaline positiivne mõju lapse arengule:

- Kiindumussuhte kujunemine: beebid ja väikelapsed võivad isasse kiinduda sama palju kui emasse.

- Tänu kaasatud vanemlusele (tervetele perekondlikele suhetele) areneb lastel suurem enesekindlus, seltskondlikkus, eneseregulatsiooni oskused, keeleline areng, kannatlikkus ja võime stressirohketes olukordades hakkama saada.

- Piiride seadmine ja impulsside kontrollimine: uuringud kinnitavad, et lapsed arendavad neid isadega koos tegutsedes rohkem kui emadega.

Pidage meeles, et kvaliteet on alati tähtsam kui kvantiteet! Võtke aega, et olla oma lastega koos ja teha asju, mis meeldivad teile kõigile. Tundke oma laste vastu huvi ja märgake tema andeid.

8 punkti, mis rõhutavad isade olulist rolli väikelapse arengu jaoks:

1. Kui isa osaleb aktiivselt igapäevastes tegevustes, võib beebi kiinduda võrdselt nii emasse kui isasse. Isad, kes osalevad lapse riietamises, toitmises, mähkmete vahetamises ja mängimises, võivad esimestel elunädalatel luua oma lastega elukestva tugeva sideme. Lisaboonus: igapäevastes lapsega seotud tegevustes aktiivselt osalevad isad on tavaliselt ka õnnelikumas abielus.

2. Kaasatud isadega lapsed on enesekindlamad ja seltskondlikumad ning neil on paremad eneseregulatsiooni oskused. Kõik nimetatud omadused on ülitähtsad, kui laps kooliteed alustab. Lapsel on oskused mitte ainult akadeemiliselt edukalt areneda, vaid ka sõpradega sõprussidemeid luua ja säilitada. Veelgi enam, parem eneseregulatsioon on seotud vähemate käitumisprobleemide ja suurema stressitaluvusega koolis.

3. Lapsed, kellel on varajases lapsepõlves tervislikud ja turvalised suhted oma isadega, saavad akadeemiliselt paremini hakkama. Uuringud näitavad, et isad, kellele meeldib oma lapsega tegeleda, kasvatavad sageli lapsi, kes paistavad silma parema matemaatika- ja lugemisoskusega.

4. Kaasatud isad mõjutavad positiivselt lapse suhtlemisoskust ja keelelist arengut. Isad kipuvad palju küsimusi esitama ja kasutavad oma väikestega laia sõnavara. See ei mõjuta mitte ainult keelelist arengut, vaid parandab ka vestlusoskusi, argumenteerimisvõimet ja loogikat.

5. Kvaliteet on võtmetähtsusega. Alati ei ole oluline koos veedetud aja kestus, tähtis on ka kvaliteet. See on oluline punkt isadele, kes töötavad täiskohaga või ei ela lapsega ühes kodus.

6. Lapsed õpivad isadega mängides rohkem piiride seadmist ja impulsside kontrollimist. Isad kipuvad mängima natuke teisiti kui emmed! Seda tüüpi karmim ja tugevama reeglistikuga (aga siiski turvaline) mäng võib õpetada lapsi riskantseid olukordi hindama ja vajadusel distsipliini näitama.

7. Lapsed, kes tunnevad end varajases lapsepõlves oma isaga lähedasena, võitlevad depressiooniga hilisemas elus vähem. Kindel ja tervislik seotus isaga aitab luua positiivsemat minapilti ja enesekindlamat täiskasvanut.

8. Kui isad on igakülgselt kaasatud lapse elusse, on nende lapsed suurema tõenäosusega kannatlikumad ja võimelised stressirohketes olukordades toime tulema. Isad, kes varajases lapsepõlves väljendavad kiindumust, kaastunnet ja kannatlikkust, sisendavad oma lastesse turvatunnet. Kui laps tunneb end turvaliselt, tunneb ta end ka võimekana, enesekindlana ja vastupidavana ning võtab uusi teadmisi paremini vastu.

Allikas: Babysparks

Jaga
Kommentaarid