Pea iga päev üks enneaegne laps

Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmaja näeb aastas ilmavalgust üle 4000 lapse, kellest üle 300 on sündinud enneaegselt. ITK neonatoloogia osakonna juhataja dr Pille Andressoni sõnul on sünnitusmaja ülesanne tagada igale lapsele võrdsed võimalused juba elu esimesest hetkest, ka siis kui laps sünnib siia ilma liiga vara – enneaegselt. „Väärtustame meie sünnitusmajas perekeskset intensiivravi, et kaasata peale enneaegse lapse sündi pereliikmed aktiivselt raviprotsessi. Tänapäevased meditsiinilised võimalused ja parimad praktikad aitavad luua nendele lastele tugeva aluse täisväärtuslikuks eluks.“

Enneaegsete laste perede kogemusnõustaja ja 29 rasedusnädalal sündinud kolmikute ema Kadri Sooberg-Aettik leiab, et aastatega on väga palju tehtud ära enneaegsetel laste perede jaoks. „Kõik oli teisti, kui üheksa aastat tagasi meie perre sündisid kolmikud, kes kokku kaalusid kõigest 3770 g - sama palju, kui üks õigeaegselt sündinud laps. Intensiivravi on muutunud perekesksemaks. Tänu pikemale isapuhkusele on isadel rohkem võimalust olla pika haiglaravi ajal perele toeks. On näha, et aastatega on võetud meid kuulda.“

„Üheskoos liiga vara sündinud laste tuleviku heaks“ sõnumiga kutsutakse riikide poliitikakujundajaid, haiglaid ja teiste organisatsioonide esindajaid tegema koostööd, et tagada igale lapsele täisväärtuslik elu ja võimalus kasvada oma perekonna keskel.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on Eesti imikute sünnijärgne elulemus üks kõrgemaid Euroopas. „Eesti haiglate sünnitusabi ning sünnitusjärgsete tervishoiuteenuste kvaliteet on suurepärasel tasemel. Tänan südamest kõiki arste, ämmaemandaid, õdesid ja tervishoiutöötajaid, kes laste ning sünnitajate heaolu ja tervise eest igapäevaselt pingutavad,“ tunnustas minister Kiik. „Oluline on anda ka edaspidi endast kõik, et tagada kõige pisematele ilmakodanikele parim võimalik tervis, võrdsed võimalused ja kõrge elukvaliteet.“

Üheks tähelepanu juhtimise viisiks enneaegselt sündinud laste, nende vanemate ja lähedaste probleemide ja vajaduste teadvustamiseks on sirelililla värvuse kasutamine hoonetel. Üheks ööpäevaks muutub Keskhaigla Sünnitusmaja sirelilillat värvi, sest just see värv on enneaegsete tunnusvärviks. See värv tähistab õrnust ja erakordsust.

Õrnad on need pisikesed lapsed, kes on otsustanud siia maailma tulla varem ja nende elujõud ning kangelaslikkus on erakordsed.

Väiksest teost suur abi!

Sel aastal on Eestis selle päeva tähistamine erakordne - MTÜ Enneaegsed Lapsed sai Pampersi kampaania raames märkimisväärse 6000 eurose annetuse, mis aitab neil enneaegselt sündinud lapsi ja nende peresid edukalt abistada. Kogunenud annetussumma suurus üllatas nii annetuse saajaid kui tegijaid.

Enneaegse lapse sünd ei ole perele kindlasti mitte lihtne uudis, kuna sellega kaasneb palju erinevaid probleeme, millega värsked vanemad ei ole osanud arvestada. Õnneks suudab Eesti meditsiin edukalt aidata enneaegsetel lastel suureks kasvada ning ellu astuda. Lisaks meditsiinilisele abile on väga olulisel kohal aga ka tugisüsteemid enneaegsusega tegelemiseks. Eestis tegeleb sellega MTÜ Enneaegsed Lapsed, mis pakub abi ka kõige lihtsamate eluliste küsimuste lahendamisel - kust ja kuidas saab riideid, kuidas imetillukese beebiga tegeleda, kuidas olukorda kodus selgitada jms.

Sel aastal korraldas Pampers enneaegsete laste ja nende perede toetuseks kampaania, kus iga müüdud Pampersi mähkmepaki pealt annetati 20 senti MTÜle Enneaegsed Lapsed. Kampaania oli nii edukas, et toetussumma kujunes oluliselt suuremaks, kui eeldatud.

"See on imeline, et inimesed Pampersi mähkmete ostmisel nii aktiivsed olid. Saame ellu viia oma plaanid hoopis suuremas mahus. Peagi valmib trükistena Eva Herrera raamat "Pisikese tita lugu", mis on saadaval sünnitushaiglate enneaegsete osakondades üle Eesti. Tänu ootamatult suurele toetussumale saame ellu viia meie pikaajalise plaani tõlkida raamat ka inglise ja vene keelde ning panna trükki kolmes keeles. Suured tänud kõikidele toetajatele, kes kampaania ajal Pampersi mähkmeid ostsid! See on nii liigutav, et toob lausa pisarad silma", räägib Kristel Kukk, MTÜ Enneaegsed Lapsed esindaja.

„Lisaks on meil veel plaanis infomaterjalide uuendamine – koduleht, uued infovoldikuid mitmes keeles ning ideaalis ka venekeelsete nõustajate koolitamine“, lisas ta.

Jaga
Kommentaarid