Sensoa lipusüsteem tegeleb laste enda ja omavahelise, ent ka täiskasvanutega seotud juhtumitega.

10-aastane tüdruk istub meesterahva süles, mehe käsi on tütarlapse pluusi all - toob Päll näite õppematerjalidest, kus siis tuleb olukorda analüüsima hakata. Kuidas see mõjutab 10-aastast last? Mis küsimused ja tunded temal tekkivad? Päll selgitab, et viimasel ajal avalikkuse ette jõudnud seksuaalse väärkohtlemise juhtumite juures on ka sellisest lipumeetodist abi, kaardistamaks olukorra tõsidust, tundeid ja üle piiri minekuid selles.

"Tegu on parktilise programmiga ja läbinud saavad hea juhendi kuue kategooriaga, mille järgi olukorda hinnata ja küsimusi, mida lastelt küsida. Olemas on ka tabel, mis näitab milline on eakohane käitumine ja milline ei ole," selgitab Päll.

Kõigest sellest koos nõuannetega tulebki allolevas podcastis saatejuht Tanel Jäppineniga põhjalikult juttu! Kuula ja oskad ehk paremini märgata ja muretseda või mittemuretseda siis vastavalt. "Minu piirid, milline on eakohane käitumine, arvardusid sellel koolitusel," tunnistab Päll, kes soovitab ka tutvuda NENDE materjalidega Tervise Arengu Instituudi kodulehel igal lapsevanemal. Mis aga tähtsaim: kuidas neist teemadest rääkida lastega, ilma seda liigselt täiskasvanute mõttes seksualiseerimata? Päll jagab sellelgi teemal nõuandeid.

Arendavat kuulamist!