• lapsehoidja loob lapsele mängimiseks ja puhkamiseks nii õues kui toas turvalise keskkonna.
  • õpetab ja arendab last loovalt ja mänguliselt arvestades lapse arengut ning individuaalsust.
  • hoolisteb vajadusel haige lapse eest, tuginedes koolist saadud teadmistele ja oskustele ning praktikale.
  • tänu koolis läbitud erivajaduste ja tegevusteraapia praktikumidele märkab lapsehoidja lapse erivajadusi, ka andekust .
  • lapsehoidja oskab lapsevanemate ja vajadusel spetsialistidega (nt. logopeed, treener, psühholoog jne.) koostööd tehes lähtuda lapse heaolust ja vajadustest.
  • kujundab lapse tervislikke eluviise olles ise eeskujuks. (jalutuskäigud looduses, tasakaalustatud tervislik menüü jne.)
  • oskab anda esmaabi.
  • lapsehoidja teab, kuidas ka kõige pisema beebi eest hoolitseda ja tema kasvamist toetada.
  • lapse päev on läbimõeldult sisustatud, tänu millele on tegevustest võimalik omandada kõik vajalik lapse arenguks. Oluline on õige rütm, piisav vaheldus ja puhkus.
  • on omandanud teadmised ka vanemate nõustamiseks, et tagada lapse piisav füüsiline aktiivsus ja tervist toetav toitumine.
Jaga
Kommentaarid