Vajadus eraõpetajate järele on olemas olnud alati. Eraõpetaja tuge vajavad nii õpilased, kellel on koolis raskusi teemade mõistmisega, kui ka õpilased, kes saavad koolis väga hästi hakkama, kuid soovivad enne eksameid veel kogu materjali kellegagi koos läbi töötada. Eratunnid ei ole enam ammu häbiasi, vaid võimalus, mille abil jõuda veel kaugemale ja saavutada veel rohkem. SA Innove tegevjuhina tegutsenud Birgit Lao on koolivälise abi kasutamise kohta öelnud järgmist: “Õppimisel ei peaks abi küsimine olema tabu, abi saamisest ei pea ka keegi klassis teadma. Mentornaut aitab iga õpilast just tema vajadustest lähtuvalt.” Aastal, kui paljud meist pidid lisaks igapäevatööle olema ka oma lastele koduõpetajad, mõistis veel rohkem inimesi eraõpetaja väärtust. Lapsevanemana ei suuda me ka parima tahtmise juures alati pakkuda oma lastele seda tuge, mida nad koolis ja kodutööde tegemisel vajavad. Parim lahendus on leida enda pere jaoks parim eraõpetaja, kellel on vastav pädevus ja hulganisti kogemusi.

Parimad eraõpetajad leiad Mentornautist

Mentornaut on platvorm, mis teeb parima eraõpetaja leidmise lihtsaks ja mugavaks. Ligi 60 eraõpetaja seas on nii üldhariduskoolide õpetajaid, õpetajaks õppivaid tudengeid, pikaajalise kogemusega eraõpetajaid kui ka teisi oma ala spetsialiste. Mentornauti kaudu on igal õpilasel võimalik leida endale sobiv eraõpetaja ükskõik mis õppeaines. Eratunde viiakse läbi nii näost näkku kui ka veebi teel – nii, kuidas õpilasele mugavam. Mentornauti missioon on aidata õpilastel luua enda jaoks paremaid tuleviku väljavaateid personaalse hariduse kaudu, võimaldades neile ligipääsu parimatele eraõpetajatele nende kohalikus haridussüsteemis.
Olgugi et tegevust alustati alles 2020. aasta sügisel, on praeguseks Mentornauti platvormi kaudu broneeritud 350 tundi 11 erinevas õppeaines. Sobiva eraõpetaja on endale leidnud 90 õpilast üle Eesti, nende seas nii eelkooliealised lapsed, keskkooliõpilased kui ka tudengid. On näha, et vajadus eraõpetajate järele on olemas ja et eraõpetaja leidmine ei ole enam ammu häbiasi, vaid võimalus enda arendamiseks ning tuleviku kindlustamiseks.

Kaheksa põhjust, miks leida eraõpetaja Mentornautist:

• Tänu filtreerimisele ja väga põhjalikele profiilidele on lihtne leida endale ligi 60 eraõpetaja seast just see õige inimene.
• Iga eraõpetaja on läbinud Mentornauti hindamisprotsessi ja taustakontrolli, et tagada tema pädevus ning usaldusväärsus.
• Eratunni hind on juba enne tunni broneerimist mõlemale poolele teada, mis elimineerib ebameeldivate üllatuste tekkimise.
• Eratunni eest tasumine käib Mentornauti kaudu, mis tagab raha jõudmise õiges summas õigele eraõpetajale iga toimunud eratunni eest.
• Tunni broneerimine Mentornauti platvormi kaudu on kiire ja mugav, sest vaja on täita vaid üks broneerimisvorm.
• Kõik Mentornauti eraõpetajad on kohalikust haridussüsteemist ehk nad mõistavad väga hästi õpiväljundeid ja erinevate tasemeeksamite sisu.
• Eratundi broneerides otsustab õpilane, kas soovib õpetajaga kohtuda näost näkku või veebi teel.
• Kui mingil põhjusel Mentornauti platvormi kaudu sobivat eraõpetajat ei leitud, aitab nende meeskond otsida just selle õige inimese sinu kirjelduse ja soovide põhjal ning vastab jooksvalt kõigile tekkinud küsimustele