„Meie eesmärk on uudsete geenitestide alusel pakkuda Eestis kasvajate täppisennetust ehk võimalusi, mis aitavad inimestel ennetada või avastada vähkkasvajad võimalikult varakult. Paljusid kasvajaid on võimalik vältida ja neid, mida pole, saab varaselt avastades efektiivselt ravida. Uuenduslik vähi täppisennetus annab võimaluse tagada inimestele parem tervis ja pikem täisväärtuslikum elu,“ lausus dr Padrik ja lisas, et Eesti inimestele teeb uued personaalmeditsiini võimalused kättesaadavaks pika traditsiooniga riiklikult toetatud geenivaramu ja geenidoonorluse projekt.

Geenivaramus juba doonorite poolt antud geneetiliste toorandmete põhjal saab hinnata kasvajate personaalset riskitaset Antegenesi uudsete geenitestidega, mis võimaldavad täppisennetust nelja sagedase kasvaja jaoks: rinnavähk, eesnäärmevähk, jämesoolevähk ja naha melanoom. Tartu Ülikooli onkoloogia kaasprofessori Peeter Padriku poolt asutatud Antegenes on Tartu Ülikooli ametlik hargettevõte ning innovaatilised testid on töötatud välja koostöös Tartu Ülikooli Eesti geenivaramuga.

Dr Padriku sõnul on personaalmeditsiini ja täppisennetuse areng astunud suure sammu kasvajate varajases avastamises, mis võimaldab nende tulemuslikumat ravi. „Personaalmeditsiinist räägiti aastaid kui vähiravi tulevikust, mis täna on aga saanud reaalsuseks. Kuivõrd vähi tekke riskid on igaühel erinevad, võimaldab personaalne riskihinnang hinnata inimeste isiklikku kasvajariski ja üles leida kõrgenenud vähiriskiga inimesed, et nad saaksid sõltumata vanusest õigeaegselt uuringutele ning personaalse jälgimisplaani. Ehk personaalsed vähktõve ennetavad tegevused saab rakendada juba täna,“ lisas dr Padrik.

Täppisennetuse testide aluseks on geeniandmed. Eesti geenivaramuga ühinenud geenidoonoritel on proov juba võetud, seega on võimalik kasutada olemasolevaid toorandmeid ning täiendav proovivõtt pole vajalik, mis teeb testi analüüsi oluliselt odavamaks.

Tasuta test

Olemasolevad geenidoonorid saavad esitada Eesti geenivaramule avalduse enda andmete väljastamiseks ning Antegenes annab ühe testi vastuse tasuta kõigile, kes esitavad tellimuse enne 1. maid 2021. Valida saab rinnavähi, eesnäärmevähi, jämesoolevähi ja naha melanoomi riskitaseme hindamise vahel.

Testi tellimiseks on vajalik täita sooviavalduse vorm Antegenesi kodulehel ning edastada Eesti geenivaramule andmete väljastamise avaldus. Andmete väljastamine geenivaramust võib võtta kuni 4 nädalat. Tellimuse esitamisega samaaegselt avatakse geenidoonorile Antegenesi poolt kasutajakonto, mille kaudu saab turvaliselt oma andmed edastada. Kogu protsess on veebipõhine ning geenidoonoritele tasuta. Andmete väljastamisel geenidoonorile hoitakse geeniandmeid jätkuvalt edasi ka geenivaramus.

Edastatud andmete põhjal valmib tervishoius kasutatav personaalne meditsiiniline raport, mis sisaldab teaduslikult põhjendatud arstlikke soovitusi edasisteks uuringuteks ja tervisekäitumise valikuks. Täiendavalt on testijärgselt võimalik registreerida tasulisele nõustamisele Antegenesi arstiga, mis toimub veebikonsultatsioonina. Geenitestide vastused edastatakse Tervise Infosüsteemi ja Patsiendiportaali, mille alusel saavad geenidoonorite raviarstid teha edasisi vajalikke uuringuid ja toiminguid. Geeniandmeid hoitakse ja töödeldakse Antegenesi poolt turvaliselt vastavalt tervishoiuteenuste osutajale sätestatud nõuetele.