• eristada lineaarfunktsiooni ruutfunktsioonist
  • kasutada ruutvõrrandi valemit
  • leida graafiku nullkohad ja haripunkti koordinaadid
  • vältida lihtsaid vigu graafikute joonestamisel