Koolide sulgemine on raskendanud laste ligipääsu psühholoogilistele ja logopeedilistele teenustele. Tugispetsialistide toe kättesaadavus oli piirkonniti keeruline juba kriisiolukorra eel, nüüdseks on olukord veelgi halvenenud. Innovaatiliste digilahenduste abil saab olukorda aga parandada, lihtsustades sedaviisi ligipääsu psühholoogi ja logopeedi teenustele. Lisaks saab kaasaegsete töövahendite kättesaadavust parandades pakkuda tuge ka spetsialistidele.

„Rõõm, et koos EdTech Estonia, Haridus- ja Noorteameti ning meie erinevate haridusvaldkonna tehnoloogiaettevõtetega saame toetada tugispetsialiste lahendustega, mis aitavad neil teha oma tööd paremini, tõhusamalt ja nutikamalt. Loodan, et need digilahendused on abiks paljudele,“ sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Psühholoogiadoktor Kadri Haljas, Triumf Health asutaja ja tegevjuht lisab, et laste vaimse tervise kriisis olime juba enne koroonaviiruse pandeemiat: "Psühholoogilise abi kättesaadavus on olnud madal. Meil ei ole piisavalt lastega tegelevaid vaimse tervise eksperte ei raviasutustes ega ka koolis. Tugispetsialistid on olemas vaid kolmandikus koolidest.”

Nii toob 2020. aastal ilmunud “Vaimse tervise roheline raamat” välja kasvava vajaduse antud teenuste järele, esitades tõsise väljakutse tervishoiusüsteemile.

Raamat rõhutab jätkusuutlike digilahenduste arendamise vajadust psüühika probleemide ennetamisel. Kadri Haljase sõnul täpselt seda Triumf Health meeskonnas tehaksegi. "Oleme loonud digisekkumise laste vaimse tervise väljakutsete ennetamiseks. Meie eesmärk on teenuste kohese kättesaadavuse tagamine kõikidele lastele, sest olukord on täna juba kriitiline,“ sõnab ta.

Eesti haridustehnoloogia ettevõtteid ühendava EdTech Estonia tegevjuhi Annely Tanki sõnul annavad kodumaised haridustehnoloogia ja -innovatsiooni ettevõtted suure panuse kohaliku haridusmaastiku ning õpperahulolu arengusse. EdTech Estonia ja Startup Estonia koostööga soovime seda arengut veel omakorda hoogustada. Et informatsioon ning võimalused jõuaksid kõigi nendeni, kel neid enim vaja," märgib Tank.

Siin on 8 soovitust erinevate tööriistade näol, toetamaks koolide tugispetsialistide tööd:

ALPA Kidsi rakendust kasutatakse palju just haridusliku erivajadusega laste ning muu kodukeelega õpilaste puhul. ALPA Kids teeb koostööd logopeedidega, kes rakendust enda töös kasutavad. Haridusasutustele on rakendus selle õppeaasta lõpuni tasuta. Osaliselt on sisu tasuta ka kõigile soovijatele.

Rakendust ELIIS kasutavad aktiivselt ka tugispetsialistid ja logopeedid lasteaias. Nende kasutuses on lapse profiili kaardid, mida täidetakse jälgimaks ja analüüsimaks HEV laste käekäiku.

Helge Kool aitab tervisekriisis koolide tugispetsialiste. Helge veebirakendus võimaldab õpilastele saata ankeete ja tuvastada nende peamisi murekohti. Andmed koondatakse klasside lõikes kooli raportisse. See võimaldab tugispetsialistidel oma ressurssi kriitilisemate probleemide lahendamisel täpsemalt suunata.

Jutupliiatsit kasutatakse lapse keele- ja kõne arengu individuaalseks toetamiseks. Mängud rikastavad sõnavara ja tutvustavad grammatikat, aidates lapsel mõista keele struktuuri ning saada aru, kuidas kirjutatud teksti loetakse.

Opiqus on tasuta lihtsustatud õppekava järgivad digiõpikud matemaatikas, loodus- ja inimeseõpetuses. Opiqu LÕK digiõpikud on leitavad siin: t.ly/gJrH

Kõneravi.ee - koostöös logopeedidega loodud harjutuskeskkond kõne parandamiseks. Töövahend spetsialistile nii laste- kui raviasutuses, abivahend tavakasutajale koduseks kasutamiseks. Enam kui 1000 ülesannet võimaldavad harjutada sobival ajal, sobivas kohas. Keskkond sobib ka keeleõppeks.

Triumfland Saga - teaduspõhine psühholoogiline õppemäng toob lasteni keskkonna, mille abil ennetada vaimse tervise probleemide tekkimist. Lahendus on 7-14 aastastele lastele tänu partnerite toele eriolukorra lõpuni tasuta kättesaadav.

Clanbeat - õpilaste heaolu ja iseseisvsumist õppimisel toetav eesti- ja venekeelne rakendus, mis on välja töötatud koostöös hariduspsühholoogide Grete Arro ja Kati Ausiga, andes koolidele võimaluse märgata õpilasi, kes vajavad oma heaolu juhtimisel lisatuge - ning mis kõige olulisem, aitab õpilastel märgata enda elus toimuvat ning olla kontaktis iseenda ja teistega oma klassis.

Jaga
Kommentaarid