Kuidas toimida, kui vanemad ei jõua suhtlemiskorra kindlaksmääramise osas kokkuleppele? Mis toimub kohtumenetluses? Mida teha siis, kui kohtumäärus suhtlemiskorra osas on olemas, aga vanem seda ei täida?