Haridusministeeriumi abiga panime kokku lühida ülevaate, mis on lubatud ja kuidas.

Siinkohal on tuleb vahet teha soovitusel ja piirangul: lasteaedadele ei ole praegu valitsuse korraldusega piiranguid kehtestatud, tegemist on soovitustega selleks, et vähendada viiruse levikut.

Lapsi on soovitatav ilma vajaduseta lasteaeda mitte viia. See on veidi leebem, kui varasem soovitus lapsi ilma tungiva vajaduseta lasteaeda mitte viia, sest on mõistetav, et ka teiste sektorite elukorraldus muutub järk järgult tavapärasemaks ning on selge, et rohkem vanemaid peab hakkama käima ka füüsiliselt koha peal tööl.

Samuti on selge, et alati ei tähenda ka kodukontoris töötamine seda, et oleks võimalik laps terveks päevaks koju jätta. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb võimaldada lasteaias või -hoius käimine.

Juhul, kui lapsevanemal on võimalik ja ta jätab lapse viiruse leviku ennetamiseks koju, soovitab Haridus- ja teadusministeerium võimalusel loobuda lasteaia- või hoiu pidajal kohatasu rakendamisest või kohaldada sel perioodil väiksemat kohatasu.

Näiteks on sellest haaranud suvepealinn. Pärnu linnavalitsus pikendas mai lõpuni munitsipaallasteaedade maksuvabastusi. Lasteaia osalustasu ei tule maksta päevade eest, mil laps lasteaias ei käi. Kui laps käib kohal üksikutel päevadel, rakendatakse päevatasu, mille arvestamise aluseks on lasteaia kuu osalustasu, mis jagatud kuu tööpäevade arvuga.

Lasteaia tegevustest:

  • Soovitatav on korraldada laste üleandmine väljaspool lasteaia või -hoiu ruume.
  • Huviringid võivad toimuda korraga ühe rühma lastele, kes päeva jooksul nagunii koos on. Sama rühma lastele ei kehti huvitegevusele kehtestatud grupipiirangud. Ehk siis kui näiteks 12 lapsega lasteaiarühmal on koos robootikaring, võib see neile kõigile korraga toimuda.
  • Üritusi tuleks korraldada rühmade kaupa.
  • Vältida tuleb rühmadevahelisi kontakte. Kui lasteaias või –hoius on liidetud rühmad, peavad liidetud olema kogu aeg samad rühmad.
  • Lasteaedades olevad spordiruume, saale, ujulaid jms ei tohi samal ajal kasutada erinevate rühmade lapsed.
  • Liikumis- ja muusikatunde teha võimalusel õues, siseruumide kasutamisel tagada enne järgmise rühma tulekut piisav aeg õhutamiseks.
  • Võimalusel korraldada võimalikult palju tegevusi õues, kus võimalusel peaksid erinevad rühmad ka distantsi hoidma.
  • Lasteaialapsed ei pea kandma maske, õpetajatel on siseruumides maskikandmine soovituslik.

Koroonaviirusega nakatunute ja haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv on viimastel nädalatel küll vähenenud, kuid viiruse leviku riskitase on siiski kõrge. Seega võib nakatuda kõikjal, kus on teiste inimestega kokkupuuteid. See tähendab ka, et piirangute leevenedes ei tohi kaotada valvsust. Igasuguste haigusnähtude korral tuleb püsida kodus!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid