Uuringud Skandinaavias viitavad sellele, et mehed muretsevad isapuhkusel olles tööasjade pärast ning „... usuvad, et pikal puhkusel võib olla negatiivne mõju nende suhetele kaastöötajatega ja karjäärile ...“ Üheski Balti riigis ei ole isapuhkust rohkem kui üks kuu, seega peegeldab Põhjamaade uuringus märgitud probleem sarnast olukorda ka Eestis – meeste arvates võib töölt eemalolek halvendada nende töösuhteid ja olla pikas perspektiivis negatiivne. Ehkki sama uurimistöö andmeid vaadates võib täheldada isapuhkuse positiivset mõju.

Isadus ei puuduta ainult andmeid isapuhkuse kohta, sest oluline on uurida, kuidas mehed seda ise tajuvad. Kui Dove Facebooki uuringus küsiti, kas isadel on lubatud võtta isapuhkust, vastas 94% jaatavalt ning 8% nentis, et võtaks isapuhkust vaid äärmisel juhul, kui muud võimalust pole.

Arutlesime mitmete karjääri, tööasjade, paarisuhte, pere ja mehelikkuse teemadel meelelahutaja, näitleja ja juuksuri Justin Leoga: “Karjäär pole sugugi see kriteerium, mis meest määratleb. Meest defineeritakse ikka mehe tegude järgi. Õnneks olen olnud mitmel ametipositsioonil ning võin kinnitada, et ma ei tunne end sugugi vähem mehelikumana, kui karjääris või töösuhetes on tagasilööke. Võin tunda pettumust, kuid minu tagasilöögid on olnud seotud pigem minu poolt võetud riskidega, mitte sellega, et viibin puhkusel ja tööasjadest eemal.“ Justini arvates on tagasilöögid teda viinud elus hoopis uutele tasanditele ning inspireerinud pingutama. „Ja see on minu arvates mehelik,“ on Justin veendunud. Kuigi praegu Justinil ja Triinu-Liisil pole perelisa oodata, on töö ja pereelu kokkusobitamine alati olnud üks suuremaid oskusi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi meeste ja isapuhkuse teema on muutunud palju enam igapäevaseks, kui see oli 10 või 20 aastat tagasi, siis on ikkagi veel pikk tee minna. Nagu märgib sporti ja reisimist armastav Justin, siis hoolimine ja hoolitsus nii enda kui ka oma lähedaste eest on väga olulised ja seda välja näidata on kindlasti mehelik. „Käin rõõmuga koos oma kaasa Triinu-Liisiga kõikjal koos, nii kultuuriüritustel kui ka jalgpallivõistlustel,“ kinnitab Justin. Mehelikkus on hakanud kehastama uut tüüpi jõudu: seda, mille keskmes on hoolitsus ja hoolimine, ning see, kuidas me tajume iseennast ja teisi. Dove Men+Care räägibki meie maailmas tekkivast uut tüüpi mehelikkusest, eks ole?

Hoolimine teeb mehe tugevamaks. Oleme 60 aastat jälginud mehelikkuse arengut ning oma kampaaniatest toodeteni tähistab Dove Men+Care tänapäevast mehelikkust ja näitab, et tõeline jõud peitub hoolimises.