Vanalinnas on väga palju kohti, mida külastada. Külastajatele peab olema tagatud võimalus vanalinna vahetus läheduses asuvates parklates soodsalt parkida, äripäeva õhtul kell 18–22 ja puhkepäevadel kell 11–22 parkimiskellaga tasuta. Kuidas on võimalik saada osa vanalinnas toimuvast praegu lubatud 15 tasuta parkimisminutiga?

Koroonast tingituna inimtühi Tallinna Raekoja plats 2021. aasta märtsikuus. Foto: Kristi Kadakas

Linn peaks üle vaatama praegu vanalinnas tegutsevate ettevõtete üürilepingud ja viima üürihinnad vastavusse uue olukorraga. Oleme väga tänulikud linnavalitsusele, kes on siiani ettevõtjatesse mõistvalt suhtunud ja üürisoodustusi andnud. Samas on raske teha pikemaajalisi plaane ja palgata töötajaid, kui soodustusi tehtakse kvartalite kaupa. Nii linn kui eraomanikud on möödunud aastatega teeninud head üüritulu, võimalus selleks on ka tulevikus, momendil vajavad aga ettevõtjad abi ja vastutulelikkust.

Vanalinn vajab eraldi turundamist! Linnavalitsus peaks leidma töötajad, kelle tööülesandeks kriisi ajal oleks just vanalinna turundamine.

Vanalinna ettevõtjad jätkavad koostööd Vanalinna Elanike Seltsiga ja loodame, et koos õnnestub meil tagada toimiv elukeskkond.

Meie kõigi jaoks on olukord uus ja keegi meist ei tea õigeid vastuseid, aga otsime neid koos.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid