Tohoh! Kui füsioloogilised aspektid kõrvale jätta, on tegu üsna tugevaid sümboleid sisaldava olukorraga. Sest eks ma olengi – inimese, ema ja naisena – karastunud ja lambist juba nutma ei hakka.

Huvitav lugu nende pisaratega. Kui oled laps, siis räägitakse tihti, kuidas nutta poleks tarvidust ja et kes kõik nutma ei peaks – suured lapsed, poisid, tublid lapsed. Miks suured nutavad, tuleb ikka endal välja uurida...