• teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui ühes või enamas Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil.

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot: 2-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1051,18 eurot; 3-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1518,37 eurot; 4-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1985,56 eurot; 5-liikmelise pere puhu maksimaalselt 2452,75 eurot.

Kuidas on lood aga eralasteaedadega?

Haridusamet kinnitab, et kohatasuvabastus kehtib ka eralasteaedade puhul ning alates 20. oktoobrist saab üks eralasteaedades käivate laste vanematest hakata esitama iseteenistuskeskkonnas taotlusi teise ja enama lapse kohatasu teenuse hüvitamiseks. Küll aga on üks erisus — kui üks laps käib munitsipaallasteaias ja teine eralasteaias, siis kohatasuvabastust ei kohaldata.

Kuni 20.oktoobrini võib taotlused saata elektrooniliselt haridusamet@tallinnlv.ee ning esimene väljamakse toimub 28. oktoobril. Edaspidi hakkavad väljamaksed toimuma kuu viimasel neljapäeval. Eralasteaia õppemaksu toetuse saamiseks tuleb vanemal esitada Tallinna Haridusametile eralasteaia õppemaksu arve või arve tasumist tõendav maksekorraldus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid