Küsitlemise meetod oli lihtne ja mänguline — lastele näidati erinevaid väärtusi kujutavaid pilte, mis tuli igaühel tähtsuse järjekorda asetada. “Meie peamiseks eesmärgiks oli selgitada välja, kas eelkooliealistel lastel on täiskasvanutega sarnane väärtushinnangute süsteem ja kui mitte, siis mida nemad oluliseks peavad,” selgitas Tamm. “Uuringu tulemusel sai selgeks, et